Sähkö- ja rakennusautomaatio tänään


Tuotenumero: 421341

Kurssilla saat käsityksen nykyaikaisesta kiinteistöjen automaatiosta ja tulevaisuudennäkymistä. Perehdyt sähkö- ja rakennusautomaatioon kattavasti anturitasolta kokonaisiin valaistuksenohjausjärjestelmiin. Tutustut erityisesti järjestelmien väliseen integraatioon ja tietoturvaan sekä rakennusten kiristyneisiin säädöksiin ja energiatehokkuusvaatimuksiin, joiden täyttämiseen saat ohjeistusta.

SETI Oy:n RAU-henkilöpätevyyden täydennyskoulutukseen kuuluu kaksi kurssia:

Kahden kurssien käyminen on vaatimuksena RAU-henkilöpätevyyttä hakeville automaatioasentajan ammattitutkinnon, sähköalan ammattitutkinnon tai sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon suorittaneille. Suosittelemme näitä kursseja kuitenkin kaikille pätevyyttä hakeville ja rakennusautomaatiosta kiinnostuneille.

RAU-henkilöpätevyyden ylläpitokoulutuksena toimii:

 

Osallistuminen kurssille etänä. Katso tarkemmin kohdista paikka ja lisätietoja.

530,00 € (+ alv 24%) normaalihinta
330,00 € (+ alv 24%) jäsenhinta
Kurssi käsittelee nykyaikaista kiinteistöjen automaatiota ja katsoo aihealueissaan tulevaisuudennäkymiin. Sähkö- ja rakennusautomaatiota käsitellään kattavasti anturitasolta kokonaisiin valaistuksenohjausjärjestelmiin. Järjestelmien väliseen integraatioon kiinnitetään erityistä huomiota. Rakennusten kiristyneisiin säädöksiin ja energiatehokkuusvaatimuksiin tehdään perusteellinen katsaus ja vaatimusten täyttämiseen annetaan ohjeistusta. 

Risto Asp, Sähköinfo Oy

Veli-Matti Poikonen, SETI Oy

Matti Orrberg, Sähköinfo Oy

Timo Silver, Integrio Oy

Juhani Kauhaniemi, Siemens

Kalevi Härkönen, Helsingin kaupunki

Vesa Ruusunen, ISS Palvelut Oy

 

 

 

 

 

Kurssi soveltuu kaikille sähkö- ja automaatioalalla toimiville, joilla on peruskäsitys kiinteistöjen automaatiojärjestelmien toiminnasta. 

 

8.30  Etäkoulutuksen linjat auki
 
8.40  Avaus
Risto Asp, Sähköinfo Oy
 
8.45 RAU-pätevyyksien esittely
Veli-Matti Poikonen, SETI Oy
 
9.00 – 10.00 Automaatioalan sähkötyöturvallisuus ja sähköpätevyys
  • Sähköpätevyysvaatimukset, automaation työtehtävissä  

           - Sähkötyölle asetettavat perusvaatimukset

            -Sähkötöiden vastuunjako

  • Yleinen sähkötyöturvallisuus 

           -Varmistukset ennen työn aloitusta ja työvaiheen aikana

           -Työskentely sähkölaitteistojen läheisyydessä

           -Työn päättyessä tapahtuvat käyttöönottotarkistukset

 Matti Orrberg, Sähköinfo Oy

              

10.00  Tauko
 
10.10 Rakennusautomaation verkot, tietoturva ja integraatio
Rakennusautomaation verkot
Mitoitus
Topologiat
Tietoturva
Integraatio
Timo Silver, Integrio Oy
 
11.15  Lounastauko
 
12.00  Rakennusautomaation uudet järjestelmäratkaisut ja kehitystrendit
Nykyaikaisen sähkö- ja rakennusautomaatiojärjestelmän trendit seuraavilla sektoreilla 
  - Kenttälaitteet: anturit, toimilaitteet, säätimet
  -  Keskukset
  -  Valvomo, etävalvomo
  -  Ohjelmistot
  -  Tiedonsiirto- ja kaapelointiperiaatteet 
Teknisen ja sovelluskehityksen näkymät
Kulutusseuranta ja -raportointi
Väyläteknologiat
  -  Eri teknologioiden ominaisuudet ja vertailu
Juhani Kauhaniemi, Siemens
 
13.00 Tauko
 
13.10 Valaistus- ja tila-automaatio
Valaistuksen automaation trendit
Valaistuksen suunnittelussa huomioitavia asioita 
Valaistuksen automaation toteutus 
  -  Itsenäisenä järjestelmänä, toteutettuna esimerkiksi KNX:llä tai DALI:lla
  -  Osana rakennusautomaatiokokonaisuutta ja järjestelmien integrointi
Valaistuksen ja sisäolosuhteiden hallinta tila-automaatiolla 
Kalevi Härkönen, Helsingin kaupunki
 
14.10 Tauko
 
14.20 Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen sähkö- ja rakennusautomaation avulla
Energiatehokkuuden parantamisen keinot
Mitä edellytetään?
Vesa Ruusunen, ISS Palvelut Oy
 
15.20 Loppukeskustelu
 
15.30 Kurssin päätös
530,00 € (+ alv 24%) normaalihinta
330,00 € (+ alv 24%) jäsenhinta

Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton jäsenet saavat liiton tuotteista jäsenalennuksen. Jäsenhinnat koskevat STULn varsinaisia jäseniä, jäsenjärjestöjen jäseniä, yhteistoimintajäseniä sekä tiedotussopimuksen tehneitä oppilaitoksia. 

Jäsenyytesi tunnistetaan kun kirjaudut tilauksen yhteydessä.  
Voit ilmoittautua kurssille valitsemalla Paikka-välilehdeltä haluamasi toteutuspäivän ja siirtämällä sen ostoskoriin. Voit ilmoittautua myös tilaukset@sahkoinfo.fi tai 09 54761422
 
Kurssin sisällöstä saat lisätietoja Risto Aspilta, risto.asp@sahkoinfo.fi, 044 9769 871
 
Etäosallistumista varten kouluttaja lähettää sinulle osallistumislinkin ennen tilaisuutta. Voit seurata koulutusta Teamsissa ja esittää kysymyksiä chatissa tai jos sinulla on mikrofoni käytössä myös puheenvuoroa pyytämällä. Saat kurssin aineiston sähköisenä käyttöösi. Kysy lisää ja ilmoittaudu etätoteutukseen tilaukset@sahkoinfo.fi
 
PERUUTUS
Kurssiin osallistumisen voi perua veloituksetta viimeistään viikkoa ennen kurssipäivää. Muussa tapauksessa laskutetaan 100 % kurssin hinnasta.
 
 
Täydennyskoulutus katsotaan kokonaan suoritetuksi, jos henkilö suorittaa myös Sähkö- ja rakennusautomaation projektinhallintakurssin.
 
Kurssin tausta- ja oheismateriaaliksi suosittelemme lämpimästi ST-käsikirjaa 17 - Rakennusautomaatiojärjestelmät.
Kurssilaiset ovat arvioineet tilaisuuden kokonaisuutena 3,50 (asteikko 1-4) 
 

Kurssipalautteita
"Hyvä kurssi. Hyödyllistä: Integraation toteutus" 4/2019
"Todella hyvä yleiskatsaus. Hyödyllistä: Mitä on nyt-> mitä odotettavissa. Tietoruvallisuus" 4/2019
"Hyvät luennoitsijat; valaistuksen automaatio ja rakennusten energiatehokkuuden parantaminen" 04/2018
"Väylätekniikka; uudet määräykset" 04/2018

"Materiaali tuli sähköisesti ennakkoon, hyvä. RAU-tietoutta heikosti teollisuuteen, toivoin enemmän; valaistus ja tietoturva; energiatehokkuus" 04/2018
"Rakennusautomaation uudet järjestelmäratkaisut; Valaistuksen automaatio, rakennusten energiatehokkuuden parantaminen" 04/2018

 

 
Anna palautetta kurssista palautelomakkeella
Samankaltaiset tuotteet


Sähkö- ja rakennusautomaation projektinhallinta


Tuotenumero: 421342

Kurssilla pureudutaan koko kiinteistön automaatiojärjestelmäprojektiin ja sen hallintaan. Kurssi esittelee automaatioprojektille tyypilliset piirteet ja opastaa hyviin hallintakäytäntöihin.   


 

Näytä
SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA