Yleiskaapelointijärjestelmät. Parikaapeloinnin asennus. Asentajasarja


Tuotenumero: 411314

Yleiskaapelointijärjestelmät, parikaapeloinnin asennusopas on tarkoitettu käytännön tietolähteeksi kiinteistöjen parikaapelointien ja niihin liittyvän muun passiivisen infrastruktuurin asennustyöhön. 

 
Oppaan sisältö myötäilee vahvasti asennusurakan työvaiheiden järjestystä ja antaa näin ollen selkeän ja loogisen kokonaiskuvan parikaapelointien asennuksista alusta loppuun. Eri asennusvaiheiden työmenetelmät on kuvattu lyhyesti, mutta kuitenkin kaikki oleelliset asiat huomioiden. Useilla ohjeistavilla kuvilla ja kuvasarjoilla on lisätty merkittävästi havainnollisuutta eri asennusvaiheiden yksityiskohtien esilletuontiin, jolloin asennusten aikanakin on mahdollista saada nopeasti tieto oikeista työtekniikoista ja menetelmistä. 
 
Oppaan sisältö perustuu voimassa oleviin yleiskaapelointistandardien asennuksia koskeviin vaatimuksiin. Näiden lisäksi oppaaseen on sisällytetty myös käytännön muovaamia työtekniikoita, jotka ovat laajalti käytössä ja hyväksi todettuja. Yleiskaapelointijärjestelmät, parikaapeloinnin asennusopas on osa asentajia varten suunniteltua kirjasarjaa.
32,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
24,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta
Opas on suunnattu erityisesti asennustyötä tekeville henkilöille ja yrityksille. Se soveltuu hyvin myös osaksi opetusmateriaalia oppilaitoksiin ja on myös hyvä tuki alalle tuleville tai jo alalla oleville henkilöille, joilla ei ole vielä kertynyt tarpeeksi käytännön kokemusta parikaapelointien ja niihin liittyvien muiden komponenttien ja järjestelmien asennuksista.

1 ASENNUSTYÖN VALMISTELUT JA PIIRUSTUSTEN TULKINTA
1.1 Asennus prosessina
1.2 Laatusuunnitelma
1.2.1 Laatusuunnitelma urakoitsijan työkaluna
1.2.2 Laatusuunnitelman vaatimukset 
1.3 Asennuksen suunnittelu ja valmistelu
1.4 Piirustusten tulkinta
1.4.1 Piirustusten periaatteet ja tulkinta
1.4.2 Eri vaiheiden piirustukset
2 JOHTOTEIDEN ASENTAMINEN
2.1 Johtotietyypit 
2.2 Parikaapeloinnin johtoteiden yleisiä vaatimuksia
2.2 Aluekaapeloinnin johtotiet
2.3 Nousukaapeloinnin johtotiet
2.3.1 Toimitilakiinteistöt
2.3.2 Asuinkiinteistöt
2.4 Toimitilakiinteistön kerroskaapeloinnin johtotiet
2.5 Kotikaapeloinnin johtotiet
2.5.1 Olevien johtoteiden käytettävyys
2.5.2 Putkitus, putkityypit ja -koot
2.5.3 Lista-asennus, listatyypit ja -koot
2.5.4 Johtoteiden mitoitus
2.5.5 Johtoteiden toteuttamiseen liittyviä ongelmia ja vaihtoehtoja
3 PARIKAAPELEIDEN ASENTAMINEN
3.1 Kaapelikelojen ja -nippujen käsittely kuljetuksen aikana
3.2 Purkaminen kelalta tai nipusta
3.3 Kaapeleiden käsittely
3.4 Hyvä asennustapa
3.5 Kerros-, koti- ja nousukaapeleiden asentaminen
3.6. Parikaapeleiden etäisyydet sähköverkon kaapeleista
3.6.1 Yleissäännöt
3.6.2 Etäisyydet tietyistä muista häiriölähteistä
3.6.3 Vaatimusten lieventäminen 
4 PARIKAAPELEIDEN PÄÄTTÄMINEN 
4.1 Päättäminen jakamoissa
4.2 Päättäminen tietoliikennerasioissa ja muissa päättämiskohdissa
4.3 Parien kytkennät
4.4 Suojien käsittely
5 JAKAMOTILOJEN ASENNUKSET
5.1 Kaappien ja telineiden asentaminen ja varustelu
5.2 Jakamoon liittyvät johtotiet
5.3 Sähkönsyöttö, maadoitus ja potentiaalintasaus
5.4 Eri jakamoiden erityispiirteitä
5.4.1 Toimitilakiinteistöjen jakamot
5.4.2 Asuinkiinteistöjen jakamot
5.4.3 Datakeskukset
5.5 Kytkennät jakamoissa
5.5.1 RJ45-RJ45-kytkennät
5.5.2 Perinteisen puhelinkaapeloinnin ja yleiskaapeloinnin välinen ristikytkentä
6 MAADOITUS, POTENTIAALINTASAUS JA EMC
6.1 Suojattujen parikaapeleiden suojien päättäminen 
6.2 Kaappien ja telineiden potentiaalintasaus
6.3 Kaapelihyllyjen maadoittaminen
6.4 Kaksi esimerkkiä yleiskaapeloinnin potentiaalintasauksesta ja maadoittamisesta
6.5 Rakennusten välinen kaapelointi
6.6 Ylijännitesuojaus
6.7 Häiriösuojauksen ja maadoituksen problematiikkaa
7 TURVALLISUUS
7.1 Tietoturvallisuus ja lukitus
7.1.1 Tietoturvallisuus
7.1.2 Lukitus
7.2 Paloturvallisuus
7.2.1 Kaapelit
7.2.2 Ulkokaapelin tuonti rakennuksen sisään
7.2.3 Uloskäytävien asennukset
7.2.4 Läpiviennit
8 YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄN MERKINNÄT, TUNNISTEET JA DOKUMENTOINTI
8.1 Merkinnät ja tunnisteet
8.2 Loppudokumentit
8.3 Tuotedokumentit
LIITE A: Parikaapeleiden kategoriat ja suojausrakenteet
A.1 Kategoriat
A.2 Sähkömagneettisen suojauksen vaihtoehdot – suojausrakenteet
LIITE B: Parikaapeloinnin asennusta koskevia määräyksiä, standardeja ja ohjeita
 
32,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
24,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta

Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton jäsenet saavat liiton tuotteista jäsenalennuksen. Jäsenhinnat koskevat STULn varsinaisia jäseniä, jäsenjärjestöjen jäseniä, yhteistoimintajäseniä sekä tiedotussopimuksen tehneitä oppilaitoksia. Jäsenyytesi tunnistetaan kun kirjaudut tilauksen yhteydessä.

A5, 104 sivua.
12/2014. 
ISBN 978-952-231-113-9

Samankaltaiset tuotteet


SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA