Yleiskaapelointijärjestelmät. Optisen kaapeloinnin asennus. Asentajasarja


Tuotenumero: 411316

Opas on tarkoitettu käytännön tietolähteeksi kiinteistöjen optisten kaapelointien ja niihin liittyvän muun passiivisen infrastruktuurin asennustyöhön. Oppaan sisältöä voidaan kiinteistöjen asennusten ohella soveltaa myös optisissa liityntäverkoissa tapahtuvaan asennukseen.

Oppaan sisältö myötäilee vahvasti asennusurakan työvaiheiden järjestystä ja antaa näin ollen selkeän ja loogisen kokonaiskuvan optisten kaapelointien asennuksista alusta loppuun. Useilla ohjeistavilla kuvilla ja kuvasarjoilla on lisätty merkittävästi havainnollisuutta eri asennusvaiheiden yksityiskohtien esilletuontiin.

Oppaan sisältö perustuu voimassa oleviin yleiskaapelointistandardien asennuksia koskeviin vaatimuksiin. Oppaassa on huomioitu myös voimassa olevat viranomaismääräykset liittyen asennustyöhön. Näiden lisäksi oppaaseen on sisällytetty myös käytännön muovaamia työtekniikoita ja asennusmenetelmiä, jotka ovat laajalti käytössä ja hyväksi todettuja.

Opas on osa asentajia varten suunniteltua kirjasarjaa.

32,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
24,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta
Opas on suunnattu erityisesti asennustyötä tekeville henkilöille ja yrityksille. Se soveltuu hyvin myös osaksi opetusmateriaalia oppilaitoksiin ja on myös hyvä tuki alalle tuleville tai jo alalla oleville henkilöille, joilla ei ole vielä kertynyt tarpeeksi käytännön kokemusta optisten kaapelointien asentamisesta ja niihin liittyvien komponenttien ja työkalujen käsittelystä. 

1       Asennustyön valmistelut ja piirustuksiin tutustuminen

         1.1   Asennus prosessina

         1.2   Laatusuunnitelma

                  1.2.1      Laatusuunnitelma urakoitsijan työkaluna

                  1.2.2      Laatusuunnitelman vaatimukset

         1.3   Asennuksen suunnittelu ja valmistelu

         1.4   Piirustuksiin tutustuminen

                  1.4.1      Piirustusten periaatteet ja tulkinta

                  1.4.2      Eri vaiheiden piirustukset

 

2       Johtoteiden asentaminen

         2.1   Johtotietyypit

         2.2   Optisen kaapeloinnin johtoteiden yleisiä vaatimuksia

         2.3   Alue-, nousu- ja kerroskaapeloinnin johtotiet

         2.4   Datakeskusten johtotiet

                  2.4.1      Kuituhyllyjärjestelmät

 

3       Optiset kuidut

         3.1   Kuitutyypit

         3.2   Kvartsilasikuidut

                  3.2.1      Monimuotokuidut

                  3.2.2      Yksimuotokuidut

         3.3   Muovikuidut

         3.4   Kuitujen optiset ominaisuudet

                  3.4.1      Vaimennus

                  3.4.2      Monimuotokuidun kaistanleveys

         3.5   Kuitujen päällysteet

 

4       Optiset kaapelit

         4.1   Valokaapelirakenteet

         4.2   Valokaapeleiden tyyppimerkinnät

                  4.2.1      Kaapelin rakenteen ilmoittava merkintä

                  4.2.2      Kuitutyypin ilmoittava merkintä

         4.3   Kuitujen ja kuituryhmien tunnistusjärjestelmät

                  4.3.1      6-värijärjestelmä

                  4.3.2      12-värijärjestelmät

         4.4   Kaapeleiden asennusominaisuudet

                  4.4.1      Suurin sallittu vetovoima

                  4.4.2      Pienin sallittu taivutussäde

                  4.4.3      Puristuslujuus

                  4.4.4      Pienin sallittu asennuslämpötila

         4.5   Kaapelit ja standardin EN 50173-1 mukainen ympäristöluokitus

 

5       Optiset liittimet ja liitinadapterit

         5.1   Optinen liitin ja adapteri komponentteina

         5.2   Optisen liitoksen optiset ominaisuudet

         5.3   Yleisimmät liitintyypit

                  5.3.1      SC ja LC

                  5.3.3      Tunnistusvärit

                  5.3.4      Vanhempia liitintyypejä

         5.4   Liittimien ja adapterien käsittely, kytkentä ja puhtaus

                  5.4.1      Liitinpään tarkastusperiaatteet sekä hyväksymis- ja hylkäysperusteet

         5.5   Häntäkuidut, valmiskaapelit ja kytkentäkaapelit

         5.6   Liittämistarvikkeet ja käyttöympäristöt

                  5.6.1      MICE-järjestelmä

                  5.6.2      Optisten liittämistarvikkeiden ympäristöluokitus IEC/EN 61753 -standardisarjan mukaan

 

6       Työturvallisuus asennuksissa

         6.1   Kuidunpätkät

         6.2   Kemikaalit ja muut materiaalit

         6.3   Laservaara

 

7       Optisten kaapeleiden asentaminen

         7.1   Kaapelikelojen ja -nippujen käsittely kuljetuksen aikana

         7.2   Purkaminen kelalta tai nipusta

         7.3   Kaapeleiden käsittely ja hyvä asennustapa

         7.4   Optisten nousukaapeleiden asentaminen

         7.5   Optisen aluekaapeleiden asentaminen

         7.6   Työvarat

 

8       Optisten kuitujen jatkaminen ja päättäminen

         8.1   Jatkaminen hitsaamalla

         8.2   Jatkaminen mekaanisesti

         8.3   Kuitujen päättäminen liittimiin

 

9       Optisten kaapeleiden päättäminen päätteissä ja koteloissa

         9.1   Valokaapelin päättäminen päätepaneelin häntäkuituja käyttäen

         9.2   Valmiskaapeleiden käyttäminen

         9.3   Liittimen asentaminen työmaalla

         9.4   Jakamotekniset asennukset

         9.5   Ulkokaapelin tuonti rakennuksessa olevaan jakamoon

         9.6   Optisen kaapelin päättäminen yleiskaapeloinnin kotijakamossa

 

10     Optisten kaapeleiden jatkaminen jatkoksissa

         10.1    Jatkos kotelossa tai kaapissa

         10.2    Jatkamisen menetelmät

 

11     Maadoitukset

         11.1    Maadoitukset ja potentiaalintasaukset jakamoissa

         11.2    Rakennusten välinen kaapelointi

 

12     Paloturvallisuus

         12.1    Kaapelit

         12.2    Ulkokaapelin tuonti rakennuksen sisään

         12.3    Uloskäytävien asennukset

         12.4    Läpiviennit

32,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
24,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta

A5, 113 sivua
1. painos 2015
ISBN 978-952-231-173-3

Samankaltaiset tuotteet


SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA