Sähköinen oviympäristö, ST-käsikirja 18


Tuotenumero: 412138

Tähän kirjan 3. painokseen (2. painoksen otsikko oli Sähköinen lukitus ja oviautomatiikka) on koottu keskeisimmät sähköisiä oviympäristöjä koskevat perustiedot ja toteutusperiaatteet. Aluksi esitellään aihepiirin keskeisimmät määräykset, ohjeet ja suositukset. Kirjan pääosan muodostaa käytännön tietopaketti ovi- ja porttiympäristöihin liittyvästä suunnittelusta, asennuksesta, dokumentoinnista ja ylläpidosta. Siinä käsitellään ensisijaisesti sellaisia sähköisiä oviympäristöjä, jotka liittyvät tiedonsiirtoyhteydellä toimitilaturvallisuuden teknisiin järjestelmiin.  Oviympäristön tekee sähköiseksi joko sähkölukko, oviautomatiikka tai sähköinen tunnistustekniikka.

Kirja on tarkoitettu niin sähköalan perustiedot omaavalle lukijalle, joka ei aiemmin ole perehtynyt sähköiseen lukitukseen eikä oviautomatiikkaan, kuin alan ammattilaisille: suunnittelijoille, urakoitsijoille, asennushenkilöstölle, työnjohdolle ja projektinhoitajille, rakennuttajille, käyttö- ja ylläpitohenkilökunnalle sekä turva-asioista vastaaville henkilöille. Se soveltuu myös opetuskäyttöön.

Suurimmat muutokset kirjan edelliseen painokseen verrattuna ovat tekniikan kehittymisen aiheuttamat päivitykset sekä konekäyttöisiä ovia, portteja ja puomeja koskevien direktiivien ja asetusten vaatimusten täyttämisen ja CE-merkinnän merkityksen painotus. Myös turva-alan uudistunut lainsäädäntö on huomioitu.

Julkaisija: Sähkötieto ry
64,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
48,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta
SISÄLLYS

1                         LAIT, ASETUKSET, MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

1.1                      Yksityiset turvallisuuspalvelut ja turvasuojaustoiminta

1.2                     Oviympäristöön liittyviä säädöksiä, määräyksiä ja ohjeita

2                         OVIYMPÄRISTÖN KÄSITTEET 

3                         SÄHKÖISTEN OVIYMPÄRISTÖJEN SUUNNITTELU

3.1                      Henkilöt ja turvallisuus

3.2                     Turvasuunnitelma

3.3                     Henkilö- ja ajoneuvoliikenteen kulkureitit ja -aukot

3.4                     Lukitus- ja tunnistusratkaisut osana toimitilaturvallisuutta

3.5                      Toimitilaturvallisuuden järjestelmät

3.6                      Hankkeen suunnittelun osapuolet ja roolit  

4                         HANKINTA JA SIIHEN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT 

4.1                      Hankinta-asiakirjat                   

4.2                      Luottamuksellinen tieto ja asiakirjojen käsittely                    

4.2.1                  Projektiin osallistujat               

4.2.2                  Luottamuksellinen tieto         

4.2.3                  Projektipankin käyttö              

4.2.4                  Toimet urakan päätyttyä        

5                         SÄHKÖINEN LUKITUS JA TUNNISTAMINEN   

5.1                     Perinteinen kaapeloitava oviympäristö         

5.1.1                  Painiketoiminen solenoidilukko                       

5.1.2                  Vedintoiminen solenoidilukko                          

5.1.3                  Moottorilukko

5.1.4                  Moottorivarmuuslukko           

5.1.5                  Lukijat ja tunnisteet                 

5.1.6                  Koodilukot tunnistamisessa   

5.2                     Lukko-ohjaimella varustettu oviympäristö    

5.3                     Elektromekaanisella avainpesällä varustettu oviympäristö 

5.4                     IoT-älylukolla varustettu oviympäristö          

5.5                     Muut komponentit                   

5.5.1                  Magneettikosketin                   

5.5.2                  Mikrokytkinlukkorunko           

5.5.3                  Avainsäilö (putkilukko)            

5.5.4                  Avainkytkin     

5.5.5                  Magneettilukko

5.5.6                  Sähkövastalevy

6                         OVIAUTOMATIIKKA                  

6.1                     Henkilöliikenneovien oviautomatiikka           

6.1.1                  Kääntöovikoneistot ja niiden toimintoja       

6.1.2                  Liukuovikoneistot ja niiden toimintoja           

6.1.3                  Automatiikalla varustettu pyöröovi                

6.1.4                  Oviautomatiikka poistumistieovissa               

6.1.5                  Oviautomatiikka ja lukitus      

6.2                     Teollisuusovien automatiikka

6.3                     Oviautomatiikka palo-ovissa ja palosulkujärjestelmät           

6.3.1                  Henkilöliikennepalo-ovet        

6.3.2                  Teollisuuspalo-ovet                  

6.4                     Portti- ja puomiautomatiikka 

6.4.1                  Liukuportit      

6.4.2                  Saranaportit   

6.4.3                  Taittoportit     

6.4.4                  Pyöröportit     

6.4.5                  Liikenteenohjauspuomit ja pollarit                 

6.5                     Impulssi- ja suojalaitteet        

6.5.1                  Manuaaliset impulssilaitteet  

6.5.2                  Automaattiset impulssilaitteet

6.5.3                  Langattomat ohjauslaitteet   

6.5.4                  Ajoneuvoilmaisimet                 

6.5.5                  Suojalaitteet  

6.6                     Muut laitteet  

7                         OVIYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT JÄRJESTELMÄT                         

7.1                     Kulunvalvontajärjestelmä       

7.2                     Elektromekaaninen avainjärjestelmä             

7.3                     Yhdistetty kulunvalvonta- ja elektromekaaninen avainjärjestelmä

7.4                     Kiinteistöautomaatiojärjestelmä                      

7.5                     Murtoilmaisujärjestelmä         

7.6                     Ovipuhelinjärjestelmä            

7.7                     Kameravalvontajärjestelmä   

8                         TIETOTURVA  

9                         RATKAISUJA ERILAISIIN OVIYMPÄRISTÖIHIN

9.1                     Suunnittelussa huomioitavaa

9.2                      Henkilöliikenneovet                 

9.3                     Teollisuusovet

9.4                     Portit ja puomit                        

10                       ASENNUS, DOKUMENTOINTI JA KÄYTTÖÖNOTTO                 

10.1                   Toteutuksen suunnittelu         

10.2                   Toteutuksen aloitus                 

10.3                   Työpiirustukset                          

10.4                   Asennus           

10.4.1                Ovipääte ja ovirasia                 

10.4.2                Lukija                

10.4.3                Langaton lukko-ohjain ja sen tietoliikennelaitteet                 

10.4.4                Elektromekaaninen avainjärjestelmä             

10.4.5                IoT-älylukko    

10.4.6                Oviautomatiikka                       

10.5                   Testaus ja käyttöönotto         

10.6                   Dokumentointi ja merkinnät 

10.7                   Luovutus          

11                       KÄYTTÖ, HUOLTO, YLLÄPITO JA TASON SÄILYTYS                  

11.1                   Käyttö              

11.2                   Ehkäisevä huolto                      

11.3                   Korjaava huolto                        

11.4                   Ylläpitosopimus                         

11.5                   Tason säilytys 

­12                     Sähköiseen oviympäristöön liittyviä piirrosmerkkejä            

13                       Sähköiseen oviympäristöön liittyvää sanastoa                       

TUOTEINFORMAATIOTA         

Sicutec Oy

64,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
48,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta

Koko B5, 137 s.

Julkaistu kesäkuussa 2017

ISBN 978-952-231-232-7   

Samankaltaiset tuotteet


SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA