Sähköurakoitsijan tarjouslaskenta


Tuotenumero: 411412

4., uudistettu painos

Jotta saataisiin sähköurakan toimeksianto yhä kiristyvillä markkinoilla, yrityksen tarjouslaskennan on oltava toimivaa ja luotettavaa. On tärkeää, että tarjousprosessi saadaan toteutettua mahdollisimman sujuvasti. Näin saadaan parannettua omaa kilpailukykyä.

Osatakseen tarjouslaskennan riittävän hyvin on jokaisen siihen osallistuvan tunnettava kaikki prosessiin vaikuttavat tekijät.

Kirja on jaoteltu tavallisen tarjouslaskentaprosessin mukaisesti. Kirja auttaa uutta alalle tulijaa pääsemään sisään tarjouslaskennan maailmaan ja jo tarjouslaskentaan osallistuneidenkin kannattaa silloin tällöin käydä kirja uudestaan läpi. Liiallinen rutiini voi näet johtaa prosessin sisäisten muutosten seurauksena virheisiin. Yksikin uusi, kirjaa selailtaessa saatu idea voi parantaa sinänsä jo toimivia käytäntöjä entistä toimivammiksi.

Hinta on tulevaisuudessakin tärkein tekijä toteuttajaa valittaessa. Myös muut asiat, kuten esim. laatujärjestelmän olemassaolo, voivat muodostua kynnyskysymyksiksi. Kirjan tehtävänä on tarjouslaskennan avulla määrittää oikea hinta jokaiselle tarjottavalle kohteelle ja työsuoritukselle.

 

Julkaisija: Sähköinfo Oy
42,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
31,50 € (+ alv 10%) jäsenhinta
Parannetaan omaa kilpailukykyä.

Tarjouslaskennan suorittajille

ALKUSANAT

A   ASENNUS- JA URAKOINTITOIMINNAN EDELLYTYKSET

      Tarvittava henkilökunta, osaaminen, tilat ja välineet

      Tarvittavat luvat ja pätevyydet

      Budjetointi ja kustannusseuranta

      Taloushallinnon tarvitsemat työvälineet

B   BUDJETOINTI JA KUSTANNUSSEURANTA KAIKEN PERUSTANA

      Mikä on budjetti?

      Budjetin laadinta

      Esimerkkibudjetti laskennan apuvälineenä

      Budjetin käyttö

C   TARJOUKSEN LAATIMINEN PROSESSINA

      Arviointi 

           Eri urakkamuodot pääpiirteittäin

                 Kokonaisurakka

                 Jaettu urakka. Sivu-urakat

                 Kokonaisvastuurakentaminen

                 Projektinjohtototeutukset

                 Sivu-urakan alistaminen

           Tarjottavan kohteen laajuus

           Sopimusehdot

           Asiakirjat

      Kustannusten määrittely

           Tarjouslaskentaohjelmat

           Laskentatiedostot

           Sähköasennusalan urakkahinnoittelu

           Tarjouslaskennan pakettirekisteri

           Omat laskentatietokannat

           Muut laskennan välineet

           Tarvike- ja työmäärien kerääminen sekä hinnoittelu

           Urakoidun työn tarvike- ja työmäärät

           Asiakirjoista mitattavat ja laskettavat asiat

           Esimerkki tarjouslaskennan laskentasääntöjen ohjeistuksesta

                 S110 Kaapelihyllyjärjestelmä

                 S120 Johtokanavajärjestelmä

                 S140 Ripustusjärjestelmä

                 S150 Läpiviennit

                 S221 Keskijännitejakelujärjestelmä

                 S222 Pääjakelujärjestelmä

                 S23  Laitteiden ja laitteistojen sähköistys

                 S241 Pistorasiat

                 S25  Valaistusjärjestelmät

                 T      Tietotekniset järjestelmät

           Erilliskustannukset

           Purkutyöt

           Hankalat olosuhteet

           Aputyöt

           Ylityöt.........................................................................................................

           Koekäytöt ja käytön opastus

           Työmaatilat

           Kuljetukset ja varastointi

           Työkalut ja telineet

           Vakuutukset

           Suunnittelu

           Tarkastukset

           Jälkityöt

           Takuutyöt

           Vakuusprovisiot

           Työmaan valmistelu, tilapäiset asennukset

           Riskit ja rahoituskulut

           Kärkimieslisä

           Työkohteen sijainnista johtuvat erilliskustannukset

           Työnjohtokustannukset

           Sosiaalikustannukset

D   Tarjoushinnan mäÄrittäminen

      Katetarpeen määrittely budjetin avulla

      Kokonaishinta

      Osahinnat

      Yksikköhinnat

      Maksuerätaulukko

E   Tarjous

      Yleistä                                                                                                              

      Muutostöiden veloitusperusteet

      Lisätöiden veloitusperusteet

      Yksikköhinnoin tehtävä työ

      Laskutyönä tehtävä työ

           Tuntiveloitus

           Tarvikealennus

      Omakustannushinta

      Muita veloitusperusteita

      Tarjouskirje

           Sisältö

           Ehdot 

           Ulkoasu

      Tarjouksen sitovuus

F   Urakkaneuvottelu ja -sopimus

      Urakkaneuvottelu

      Urakkasopimus

Liite 1:

      Esimerkki tarjouslaskenta- ja budjettilomakkeistojen
      rakenteesta

      Taulukkojen käyttöohjeet

      Tarjouslaskentalomakkeisto

           Erilliskustannukset

           Osahinnat ja erilliskustannukset sijoitettuina osahintoihin työmäärän suhteessa sekä
           tarjoushinnan muodostaminen

      Esimerkkibudjetti

           Sosiaalikustannukset

           Budjetti

42,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
31,50 € (+ alv 10%) jäsenhinta

Koko A4, 63 s.

 ISBN 978-952-231-238-9 (painettu)

Julkaistu syyskuussa 2017

Samankaltaiset tuotteet


SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA