Kiinteistöjen valvomojärjestelmät, ST-käsikirja 22


Tuotenumero: 412140

Valvomojärjestelmän tehokas ja oikea käyttö ovat rakennuksen energiatehokkuuden, olosuhteiden, toimivuuden ja ympäristöystävällisyyden perusedellytyksiä. Järjestelmiä on lukuisia ja niissä on paljon ominaisuuksia. Ne saattavat kuitenkin jäädä hyödyntämättä, jos käyttäjät eivät niitä tiedosta tai osaa käyttää suunnitellulla tavalla. Kirjan tavoitteena on havainnollistaa, kuinka valvomoa voidaan käyttää ja hyödyntää taloteknisten järjestelmien seurannassa ja kiinteistöjen ylläpidossa.

Kirjaan sisältyvä liitetiedosto sisältää runsaasti kiinteistövalvomoihin liittyvää perustietoa sekä esimerkkejä valvomoiden grafiikka- ja trendinäyttöjen sekä säätimien virityksen tulkinnasta, kulutusraporteista, energia- ja vuotolaskelmista ym. Esimerkkien avulla havainnollistettua perustietotarjontaa täydentävät liitetiedostoon sisältyvät valvomotoimittajien järjestelmäesimerkit.

Julkaisija: Sähkötieto ry
72,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
54,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta
Kirja auttaa hyödyntämään täysipainoisesti valvomojärjestelmiä. Vastaa käytännön työssä usein esiintyviin kysymyksiin.

Kirja soveltuu tietolähteeksi järjestelmien käyttäjille, suunnittelijoille ja rakentajille sekä alan oppilaitosten oppikirjaksi ja kiinteistönhuollon käyttökoulutukseen.

1     Yleistä   

2     Valvomo osana Rakennusautomaatiojärjestelmää

3     Käyttöliittymätyypit

3.1      Laite- ja tilakohtaiset käyttöliittymät

3.2      Osajärjestelmäkohtaiset käyttöliittymät

3.3      Koko tietojärjestelmän kattavat käyttöliittymät

3.4      Useita tietojärjestelmiä yhdistävät käyttöliittymät

3.5      Yhteenveto

4     Käyttöliittymien toteutus

4.1      Millainen on hyvä käyttöliittymä?

4.2     Käyttöliittymän rakenne- ja operointiperiaatteet

4.3      Suomen kielen käyttömahdollisuus ja käyttöliittymän

           käytön ohjeistus

4.4     Käyttöliittymän muokattavuus ja monimuotoisuus

4.5     Käyttöliittymän yhteys tietokantoihin

4.6      Internetpohjaisen rakennusautomaatiojärjestelmän edut

5     Graafiset käyttöliittymät

5.1      Kaavionäytöt, yleisiä laadintaperiaatteita

5.2      Kaaviohierarkia ja kaavioista tehtävät toimenpiteet

5.2.1   Aloituskaavio (aloituskuva, aloitussivu, aloitusnäkymä)

5.2.2   Pääkaavio (pääkuva, pohjakuva, päänäkymä, päävalikko)

5.2.3   Rakennuskaavio (rakennuskuva, rakennuksen pohjakuva, rakennuksen leikkauskuva)

5.2.4   Kerrostasokuva (tilakaavio, tasokuva, paikannuskuva, vaikutusaluekuva)

5.2.5   Järjestelmävalikko

5.2.6   Prosessikaavio

5.2.7   Osajärjestelmäkaavio

5.2.8   Toimintaselostus ja asetusarvokaavio

5.2.9   Pistetietoikkuna

5.3     Hälytysvalvonta

5.4     Aikaohjaukset

5.5     Seuranta ja raportointi

5.6     Käyttöoikeudet

5.7      Yhteenveto

6     Aikaohjaukset

6.1     Normaali käyntiaika ja poikkeukset

6.2     Aikaohjelmien ohjaustavat

6.2.1   Suora ohjaus

6.2.2   Käyntilupa

6.2.3   Hälytyslupa ja hälytyksen esto

6.2.4   Valvomon ajastetut toiminnot

7     Hälytysten käsittely ja häiriötilanteet

7.1     Järjestelmän sisäiset hälytykset

7.2      LVI-prosessihälytykset

7.2.1   Mittausten raja-arvohälytykset

7.2.2   Koneiden ristiriitahälytykset

7.2.3   LVI-järjestelmien erillishälytykset

7.3      Erillisjärjestelmien hälytykset

7.3.1   Sähköjärjestelmien erillishälytykset

7.3.2   Turvahälytykset

7.3.3   Ohjelmalliset hälytykset

7.3.4   Huoltohälytykset

7.4      Hälytysten käsittely

7.4.1   A-luokan hälytykset

7.4.2   B-luokan hälytykset

7.4.3   C-luokan hälytykset

7.4.4   D-luokan hälytykset (yleiset huoltohälytykset)

7.5      Hälytysten listaaminen

7.6      Hälytysten historiaseuranta

7.6.1   Hälytysten tarkastelu (suodatus) maskilla

7.6.2   Ala-aseman historiaseuranta

7.6.3   Hälytyslokikirja

7.6.4   Jatkohälytykset

7.6.5   Estetyt hälytykset

8     TRENDISEURANTA

8.1     Johdanto

8.2     Käyttötavoitteet

8.3     Trendipisteiden valinta

8.4     Trendien muodostaminen käyttöliittymässä

9     Kulutusseuranta

9.1      Johdanto

9.2      Terminologia

9.2.1   Mittarilukema

9.2.2   Mitattu kulutus

9.2.3   Korjattu kulutus (normeeraus)

9.2.4   Jaksotettu kulutus

9.2.5   Ominaiskulutus ja E-luku

9.2.6   Vertaiskulutus

9.3      Kulutusarvojen esittäminen

9.4      Kulutuksen ja poikkeamien analyysi ja toimenpiteet

10   Raportointi

10.1   Järjestelmäraportit

10.2   Tapahtumaseuranta

11   Koulutus

11.1   Johdanto

11.2   Koulutuksen peruslähtökohdat

11.3   Järjestelmän tehtävä

11.4   Järjestelmän rakenne ja toiminnot

11.5   Järjestelmän käyttö

11.6   Järjestelmän huolto ja ylläpito

11.7   Käyttöohjeet ja itseopiskelumateriaali

11.8   Ammattitaidon ylläpito

12   VALVOMON HYÖDYNTÄMINEN KIINTEISTÖN JÄRJESTELMIEN KUNNOSSAPIDOSSA JA HUOLLOSSA

12.1   Mittaustietojen hyödyntäminen valvomon ohjausohjelmissa

12.2   Käyntiaikalaskenta ja -valvonta

12.3   Ennakoiva huolto

12.4   Linkitys kunnossapito- ja huoltokirjaan

13   Valvomojärjestelmän ylläpito

13.1   Ohjelmapäivitykset

13.2   Varmuuskopiointi

13.3   Valvomotilan vaatimukset

13.4   Verkkoyhteydet

13.5   Huoltokirja ja kunnossapito-ohjelma

13.6   Ylläpitosopimukset

13.7   Valvomoiden muutokset järjestelmää laajennettaessa

14   Rajapinnat

14.1   Taustoja

14.2   I/O-rajapinnat ja OPC-PALVELIN

14.3   Palvelinrajapinta valvomoon tai etäkäyttöön

14.4   VPN

15   Taloteknisten järjestelmien integrointi valvomotasolla

15.1   Johdanto

15.2   Integroitu järjestelmä

15.3   Integraation tekninen toteuttaminen

15.4   Yhteinen käyttöliittymä

15.5   Yleisvalvomot ja valvomo-ohjelmistot

15.6   Selain- ja osajärjestelmäkohtaiset käyttöliittymät

15.7   Vaikutukset suunnitteluun

15.8   Vaatimuksia järjestelmälle

15.9   Ilmoituksen siirto

15.10 Vaikutukset urakointiin

15.11 Ulkopuoliset palvelut

15.12 Kustannussäästöt ylläpidossa ja huollossa

16 Tietoturvallisuus

16.1   Johdanto

16.2   Tietoturva järjestelmien suunnittelussa ja toteutuksessa

16.3   Tietoturva järjestelmien käytössä

16.4   Järjestelmän laajentaminen ja integrointi tietoturvallisesti

16.5   Vastuut ja sopimukset

72,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
54,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta

Koko B5, 128 s.

ISBN 978-952-231-240-2

Julkaistu marraskuussa 2017

Samankaltaiset tuotteet


SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA