Sähköasennukset 1


Tuotenumero: 411179

Neliosainen Sähköasennukset-kirjasarja käsittelee rakennusten sähkö- ja teleasennuksia koskevia määräyksiä, ohjeita ja käytännön toteutustapoja.

Tässä sarjan ensimmäisessä osassa käsitellään rakennusten sähköasennuksia koskevia määräyksiä, sähköasennusten suojaus- ja mitoitusvaatimuksia, maadoituksia, kaapeleiden valintaa ja asentamista, johtoteitä ja johtimien liitoksia.

Keskeisimmät muutokset, joilla on ollut vaikutuksia kirjasarjan sisältöön, ovat vuonna 2017 uudistunut pienjännitesähköasennuksia käsittelevä standardisarja SFS 6000 sekä vuonna 2016 uudistettu sähköturvallisuuslaki. 

Julkaisija: Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry
74,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
55,50 € (+ alv 10%) jäsenhinta
Kirja toimii sekä sähköalan ammattilaisten käsikirjana että sähköalan oppilaitosten rakennusten sähköasennuksia käsittelevänä perusoppikirjana. 

1    Rakennusten sähköasennuksia koskevat määräykset, ohjeet ja määritelmät

      1.1      Yleistä

      1.2      Sähköasennuksia koskevat määräykset

                  1.2.1      Sähköturvallisuuslaki

                  1.2.2      Sähkötöitä ja käyttötöitä koskevat vaatimukset

                  1.2.3      Sähkölaitteistoluokat ja tarkastukset

                  1.2.4      Valtioneuvoston asetus sähkölaitteistoista (1434/2016)

                  1.2.5     Sähkötyöturvallisuus

                  1.2.6      Koneiden sähkölaitteistot

      1.3      Viranomaisohjeet

      1.4      Muut ohjeet

                  1.4.1      Standardit

                  1.4.2      Sähkötietokortisto

                  1.4.3      Muita sähköasennuksia koskevia ohjeita

                  1.4.4      Valmistajan asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

      1.5      Sähköasennuksia koskevia määritelmiä

 

2    JAKELUJÄRJESTELMÄT JA KIINTEISTÖN SÄHKÖVERKOT

      2.1      Jakelujärjestelmät

      2.2      Kiinteistöjen sähköverkot

                  2.2.1     Liittyminen jakeluverkkoon

                  2.2.2     Kiinteistöjen sähkölaitteiston yleinen rakenne ja nimitykset

      2.3      Esimerkkejä erityyppisten kiinteistöjen sähköverkosta

                  2.3.1      Omakotitalon sähköverkko

                  2.3.2      Rivitalon sähköverkko

                  2.3.3      Kerrostalon sähköverkko

                  2.3.4      Liike- ja toimistorakennukset sekä julkiset rakennukset

                  2.3.5      Teollisuusrakennukset

      2.4      Liittymistehon mitoittaminen

                  2.4.1     Eri rakennustyyppien todelliset kuormitukset kokemuksen mukaan

                  2.4.2     Asuinrakennuksen huipputehon Phmax ?arviointi

                  2.4.3     mitoittavan tehon laskeminen muissa rakennuksissa

3    Rakennustensuojausta koskevat vaatimukset

      3.1      Suojaus sähköiskulta

                  3.1.1     Sähkövirran vaikutus

                  3.1.2     Perussuojaus

                  3.1.3     Vikasuojaus

                  3.1.4     Vikavirtasuoja lisäsuojana

      ­3.2     Ylivirtasuojaus

      3.3      Ylijännitesuojaus

      3.4      Alijännitesuojaus

      3.5      EMC-suojaus

                  3.5.1     EMC-direktiivi sähköasennusten kannalta

                  3.5.2     EMC-vaatimukset sähköasennuksille 

                  3.5.3     Komponenttien tarkoituksenmukainen käyttö

                  3.5.4     Hyvä suunnittelu- ja asennuskäytäntö

                  3.5.5     Dokumentointi

                  3.5.6     Standardi sisältää ohjeita häiriösuojaukseen

 

6    MAADOTUKSET JA POTENTIAALINTASAUKSET

      4.1      Maadoitusten perusteet ja määritelmät

      4.2      Johtimien ja liittimien   merkitseminen

      4.3      Suojajohtimien mitoitus ja valinta

      4.4      Maadoitusjohtimet

      4.5      PEN-johtimet

      4.6      Potentiaalintasaus

                  4.6.1     Yleistä

                  4.6.2     Pääpotentiaalintasaus

                  4.6.3     Lisäpotentiaalintasaus

                  4.6.4     Häiriösuojaukseen liittyvät maadoitukset ja potentiaalintasaukset

      4.7      Maadoituselektrodit

      4.8      Esimerkkejä maadoituksista ja potentiaalintasauksista

                  4.8.1     Pienjänniteliittymän maadoitus

                  4.8.2     Maadoitus liittymässä, jossa on muuntamo

                  4.8.3     Maadoitukset liittymissä, joihin tulee useita syöttöjä

 

5    JOHDON MITOITUSJA SUOJAUS

      5.1      Mitoitusarvojen selvittäminen

      5.2      Ylikuormitussuojaus

                  5.2.1     Perusteet ylikuormitussuojaukselle

                  5.2.2     Ylikuormitussuojaus johdonsuojakatkaisijoilla

                  5.2.3      Ylikuormitussuojaus sulakkeilla

                  5.2.4     Kompakti- ja ilmakatkaisijat

                  5.2.5     Ylikuormitussuojien pois jättäminen

                  5.2.6     Rinnankytkettyjen johtimien ylikuormitussuojaus

      5.3      Johdon kuormitettavuus

                  5.3.1     Perusteet johdon kuormitettavuudelle

                  5.3.2     Johtojen kuormitettavuustaulukot

                  5.3.3     Korjauskertoimet

                  5.3.4     Esimerkkejä johdon mitoituksesta

              5.3.5   Nollajohtimen mitoitus

              5.3.6   Kaapelien rinnankytkentä

              5.3.7   Asennusolosuhteiden muutokset asennusreitin varrella

      5.4      Oikosulkusuojaus

                  5.4.1      Suojauksen perusteet

                  5.4.2     Sulakkeiden ominaisuuksia

                  5.4.3     Rinnankytkettyjen johtimien oikosulkusuojaus

      5.5      Syötön nopean poiskytkennän ehtojen toteutuminen

      5.6      Selektiivisyys

                  5.6.1     Yleistä

      5.7      Jännitteenalenema

                  5.7.1     Jännitteenalenema jakeluverkossa

                  5.7.2     Jännitteenalenema rakennuksen sähköverkossa

6    Sähköasennusten kaapelit ja johtimet

      6.1      Yleistä kaapelin valinnasta

      6.2      Eristetyt energiakaapelit

                  6.2.1      Asennus- ja voimakaapelit

                  6.2.2      Tyyppimerkinnöistä

                  6.2.3      Johtimien tunnistaminen

                  6.2.4      Kaapelien ja johtimien nimellisjännite

                  6.2.5      Kaapelilajit

                  6.2.6     Olosuhteiden vaikutus kaapelin valintaan

                  6.2.7     Kaapeleiden palosuojausominaisuudet

 

7    JOHTOTIET

      7.1      Kaapelihyllyt

                  7.1.1      Yleistä

                  7.1.2      Alumiiniset kaapelihyllyt

                  7.1.3     Teräksiset kaapelihyllyt

                  7.1.4     Palon aikana toimivat johtojärjestelmät

      7.2      Johtokanavat

                  7.2.1     Alumiiniset johtokanavat

 

8    LIITOKSET JA KAAPELIPÄÄTTEET

      8.1      Yleistä  

      8.2      Johtimien keskinäiset liitokset

      8.3      Eri tyyppiset liittimet kuparijohtimille

                  8.3.1     Eristeen läpäisevät liittimet

                  8.3.2     Puristusliitokset

                  8.3.3     Huppuliittimet

                  8.3.4     Jousiliittimet

                  8.3.5     Ruuviliittimet

      8.4      Ryhmäjohdon jatkaminen

      8.5      Alumiinijohtimien liitokset

                  8.5.1     Liitäntätila

                  8.5.2     Liittäminen

                  8.5.3     Al-kaapelikengän asennus

                  8.5.4     Ruuvikiristeiset liittimet

                  8.5.5     Hitsattavat liittimet

                  8.5.6     Ruuviliitokset

      8.6      1 kV kaapelin päätteet ja jatkokset

      8.7      Liitosten huolto ja kunnon tarkkailu

      8.8      Maadoituselektrodien liitokset

                  8.8.1     Yleistä

                  8.8.2     Maassa olevat liitokset

                  8.8.3     Muut liitokset

 

74,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
55,50 € (+ alv 10%) jäsenhinta

Koko B5, 234 sivua.
4., uudistettu painos.
Tammikuu 2018
ISBN 978-952-231-247-1

Samankaltaiset tuotteet


SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA