Rakennusten sähköasennusten tarkastukset, ST-käsikirja 33


Tuotenumero: 412142

Sähkölaitteiden ja -laitteistojen turvallisuudesta säädetään sähköturvallisuuslailla, lakia täydentävillä valtioneuvoston asetuksilla, standardeilla, ohjeilla ja määräyksillä. Kirja sisältää koosteen niistä havainnointi-, testaus- ja mittaustoimenpiteistä, joiden avulla rakennusten pienjännitteisten sähköasennusten vaatimustenmukaisuus arvioidaan ja varmistetaan.

Julkaisija: Sähkötieto ry
50,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
37,50 € (+ alv 10%) jäsenhinta
Käsikirjana tämä julkaisu luo käsityksen siitä kokonaisuudesta, joka rakennuksiin liittyvien pienjännitteisten sähköasennusten tarkastuksiin sisältyy. Kussakin tapauksessa on pyritty antamaan riittävä ohjeistus tarkempien tietolähteiden käyttöön.

LAKISÄÄTEISET TARKASTUKSET

 

1 KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUKSET

1.1 Standardin SFS 6000-6-61 mukaan tehtävät käyttöönottotarkastukset

1.1.1 Aistinvarainen tarkastus

1.1.2 Testaukset

1.1.3 Suojajohtimien jatkuvuusmittaus

1.1.4 Eristysresistanssin mittaus

1.1.5 Syötön automaattisen poiskytkennän toiminta

1.1.6 Napaisuus

1.1.7 Kiertosuunnan tarkistus

1.1.8 Toimintatestit

1.1.9 Jännitteenalenema

1.1.10 Käyttöönottotarkastuspöytäkirja

1.2 Standardin SFS 6000-7-710 (Lääkintätilat) mukaan tehtävät käyttöönottotarkastukset

1.3 Standardin SFS-EN 60079-14 (Räjähdysvaaralliset tilat) mukaan tehtävät käyttöönottotarkastukset

 

2 VARMENNUS- JA MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSIA KOSKEVAT RAJAUKSET, SÄHKÖLAITTEISTOLUOKITUS JA TARKASTUSTEN TEKIJÄLTÄ EDELLYTETTÄVÄ PÄTEVYYS

2.1 Valtuutetulle tarkastajalle asetettavat vaatimukset

2.2 Tarvittavat välineet ja kirjallisuus

2.3 Työturvallisuus

 

3 VARMENNUSTARKASTUKSET

3.1 Varmennustarkastuksen tavoitteet ja lähtökohdat

3.2 Mittaukset ja testaukset

3.3 Varmennustarkastuspöytäkirjat

3.4 Puutteiden ja virheiden käsittely

3.5 Tarkastusten ilmoittaminen

3.6 Tietojen arkistointi

3.7 Räjähdysvaarallisten tilojen varmennustarkastus

 

4 MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSET

4.1 Tarkastuksen sisältö säädösten ja määräysten mukaan

4.2 Tarkastuksen yleiset lähtökohdat ja tavoitteet

4.3 Määräaikaistarkastuksen minimilaajuus

4.4 Kattava määräaikaistarkastus

4.4.1 Tarkastuksen kattavuuden määrittäminen

4.4.2 Mittauksien laajuuden määrittely

4.5 Tarkastukseen valmistautuminen

4.6 Tarkastuksen aloitustoimet

4.7 Käytön ja huollon edellyttämän dokumentaation tarkastus

4.8 Sähkölaitteistojen hoidon, huollon ja kunnossapidon tarkastus

4.9 Hoidon ja kunnossapidon asianmukaisuuden sekä säädösten edellyttämien tarkastusten todentaminen

4.10 Käytön turvallisuuden tarkastus

4.11 Suojaus palonvaaralta ja lämmön vaikutuksilta

4.12 Soveltuvuus ympäristö- ja käyttöolosuhteisiin

4.13 Sähkölaitteiston hoidon, käytön ja huollon turvallisuus

4.14 Sähkölaitteiston yleinen kunto

4.15 Sähkölaitteistot, joille on erityisiä säädöksiä tai määräyksiä

4.16 Erityissähkölaitteistoille yhteiset tarkastusmenettelyt

4.16.1 Lääkintätilat

4.16.2 Räjähdysvaaralliset tilat

 

5 KUNNOSSAPITOTARKASTUKSET

5.1 Lääkintätilat

5.2 Räjähdysvaaralliset tilat

5.3 Sähkölaitekorjaamot

 

6 KONEIDEN SÄHKÖASENNUKSET

6.1 Mikä konedirektiivi on?

6.2 Standardi SFS-EN 60204-1. Koneturvallisuus. Koneiden sähkölaitteisto. Osa 1: Yleiset vaatimukset.

 

MUUT TARKASTUKSET

 

7 EPA-ALUE

 

8 KUNTOARVIO JA KUNTOTUTKIMUKSET

 

LÄHTEET

 

LIITE: KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUSPÖYTÄKIRJA KÄYTTÖOHJEINEEN

50,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
37,50 € (+ alv 10%) jäsenhinta

Koko B5, 94 sivua
4., uudistettu painos.
ISBN 978-952-231-252-5 (nid.)
Ilmestynyt toukokuussa 2018

Samankaltaiset tuotteet


ST-verkkoversio 1 käyttäjä kestotilaus


Tuotenumero: 431220

Sähkötietokortisto on monipuolinen ammattitietolähde. ST-kortisto opastaa määräysten ja standardien mukaisiin toimintatapoihin ja ratkaisuihin. ST- kortit helpottavat käytännön työtä esimerkein, lomakkein...


82,50 €


Listaan

ST-verkkoversio 4 käyttäjää kestotilaus


Tuotenumero: 431221

ST-kortit helpottavat käytännön työtä käytännönläheisten esimerkkien, mallilomakkeiden ja muistilistojen avulla. ST-korteista, -käsikirjoista, -ohjeistoista, -esimerkeistä ja raporteista koostuva ammattitietolähde...


103,50 €


Listaan
SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA