Kiinteistöjen sähköasennusten käyttöönottotarkastukset


Tuotenumero: 411183

Nykymuotoinen käyttöönottotarkastus on ollut käytössä parikymmentä vuotta. Alun totuttelun jälkeen käyttöönottotarkastukset on saatu sovitettua arkipäivän asennustyön rutiineihin, mutta kehitettävää on vielä runsaasti. Yhä selkeämmin kuitenkin nähdään, että käyttöönottotarkastukset todella parantavat loppukäyttäjän turvallisuutta. Kirja pyrkiikin esittämään uusia näkemyksiä tästä aiheesta, jotta käyttöönottotarkastuksiin liittyvät asiat selkiytyisivät entisestään. Myös mittauksin saatujen tulosten tulkintoihin on tuotu lisää syvyyttä.

 

Todellista sähköasennusten laatua ja siitä johtuvaa alan arvostusta lisää olennaisesti hyvin toteutettu työkohteen käyttöönottotarkastus. Sähköalaa on jo vuosikymmeniä pidetty vaativana, hyvää ammattitaitoa edellyttävänä toimialana. Sitä se on varmasti tulevaisuudessakin, mutta tämän aseman säilyttäminen yhä kovenevassa kilpailussa edellyttää entistä toimivampaa kokonaisuutta. On nähtävä, että osaavasti tehty käyttöönottotarkastus on se lopullinen sinetti, jolla taataan hyvin suunniteltujen ja toteutettujen sähköasennusten hyvä laatu. Näin toteutetut asennukset palvelevat tilaajaa pitkälle tulevaisuuteen ilman minkäänlaisia turvallisuusriskejä, kunhan hän vain huolehtii asianmukaisesta sähkölaitteiston huollosta ja kunnossapidosta.

39,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
29,25 € (+ alv 10%) jäsenhinta
Kirjassa nostetaan esiin uusia näkemyksiä, toteutusmalleja ja menettelytapoja, joita aiemmissa asiaa käsittelevissä teoksissa ei ole esiintynyt.

Tämä kirja on tarkoitettu kaikille sähköalan käyttöönottotarkastuksien toteutukseen osallistuville henkilöille, ja siinä on otettu huomioon se runsas palaute, jota käyttöönottotarkastuksista on saatu. Kirja soveltuu niin itseopiskeluun kuin kouluttajajohtoiseenkin työskentelyyn. Itseopiskelun edellytyksenä kuitenkin on riittävä kokemus sähköalan töistä sekä riittävä sähkötekniikan, sähköturvallisuuden ja sähkötyöturvallisuuden tuntemus.

SISÄLTÖ

LUKIJALLE

1      MILLOIN KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS ON TEHTÄVÄ?

1.1    Yleistä

1.2    Vaatimus käyttöönottotarkastuksen suorittamisesta

         1.2.1   Yksittäisen komponentin vaihto

         1.2.2   Yksittäisen komponentin tai laitteen lisäys

1.3    Käyttöönottotarkastuksen yhdistäminen muihin tarkastuksiin

 

2      AISTINVARAINEN TARKASTUS

2.1    Yleistä

2.2    Ulkoalueella tehtävät asennukset

2.3    Rakennukseen tulevat asennukset

 

3      TESTAUKSET

3.1    Yleistä

3.2    Jännitteettömänä tehtävät mittaukset

         3.2.1   Suojajohtimien jatkuvuusmittaus

         3.2.2   Eristysresistanssin mittaus

3.3    Jännitteisenä tehtävät mittaukset

         3.3.1   Syötön automaattisen poiskytkennän toiminta

         3.3.2   Vikavirtasuojan toiminnan testaus

         3.3.3   Jännitteenaleneman tarkastus

3.4    Testauksiin kuuluvat muut toimenpiteet

         3.4.1   Napaisuus

         3.4.2   Jännitelujuus

         3.4.3   Toiminta

 

4      Ongelmatilanteissa toimiminen

4.1    Havaintoja käyttöönottotarkastuksista

4.2    Aistinvarainen tarkastus

4.3    Testaukset

         4.3.1   Suojajohtimien jatkuvuusmittaukset

         4.3.2   Eristysresistanssin mittaus

         4.3.3   Simukkaimpedanssi- tai oikosulkuvirta-arvon mittaus

         4.3.4   Vikavirtasuojan testaus

         4.3.5   Toiminnan testaus

         4.3.6   Kiertosuunnan testaus

 

5      LOMAKKEET JA PÖYTÄKIRJAT

5.1    Käyttöönottotarkastuspöytäkirja

         Käyttöönottotarkastuspöytäkirja täyttöohjeineen

LIITE 1 Mittaustaulukko eri kielillä

LIITE 2 TEVAL-elementtien resistanssin ja eristysresistanssin mittaustulokset

LIITE 3     Sähköasennustöiden saattaminen loppuun poikkeustilanteissa

39,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
29,25 € (+ alv 10%) jäsenhinta

Laajuus: 88 s. 10., uudistettu painos. 2020
Koko: B5
ISBN 978-952-231-257-0

Samankaltaiset tuotteet


Käyttöönottotarkastusten mittaukset


Tuotenumero: 421102

Kurssilla käydään läpi käyttöönottotarkastuksiin liittyvät perusteet, vaatimukset, mittaukset ja käytännön toimenpiteet. Lisäksi kurssilla painotetaan mittauksiin liittyvää työturvallisuutta. Myös tarvittavan...


 

Näytä

Käyttöönottotarkastusten mittaukset tilauskurssina


Tuotenumero: 422206

Kun ei ole aikaa osallistua yleisiin koulutustilaisuuksiin, kun kurssien aikataulut eivät sovi, osallistujia samasta organisaatiosta on useita tai kurssipaikka on liian kaukana, on yrityskohtainen koulutus...


 

Näytä

Ryhmäjohtotason käyttöönottotarkastuspöytäkirjan itsejäljentävä paperiversio. 20:lle kohteelle pöytäkirja ja kaksi jäljennettä.


Tuotenumero: 431856

  Käyttöönottotarkastuspöytäkirja ryhmäjohtotason asennuksiin. Lomake on 3-osainen ja itsejäljentävä.    


24,00 €


Listaan
SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA