Varavoimakoneet ja -laitokset, ST-käsikirja 31


Tuotenumero: 412144

Kirja on kokonaisvaltainen esitys siitä, kuinka varavoimajärjestelmä suunnitellaan, toteutetaan ja tarkastetaan sekä kuinka sitä käytetään ja ylläpidetään.

Kirjassa käsitellään tehoalueen 50–2500 kW varavoimakoneita, jotka ovat kiinteään jakeluverkkoon liitettäviä, pienjännitteisiä, kiinteitä tai siirrettäviä (ei kuitenkaan aluksiin asennettavia) ja joiden voimanlähteenä on dieselmoottori. Kirjaa voi soveltaa myös muuta voimanlähdettä käyttäviin laitoksiin.

Käsikirjassa rajoitutaan kuluttajan pientuotantoon, jonka pääkäyttötarkoituksena on kuluttajan sähkön saannin varmentaminen sen varalta, että sähköntoimitus (verkkosähkö) katkeaa.

Käsikirja on yleisohje, ja se on tarkoitettu avuksi varavoimajärjestelmien suunnittelusta, toteutuksesta sekä käytöstä vastaaville ja se soveltuu hyvin myös opetuskäyttöön. Kirja ei korvaa suunnitelmaa, mutta suunnitelmassa voidaan viitata käsikirjan kohtiin.

Julkaisija: Sähkötieto ry
80,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
60,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta
Kirja on kokonaisvaltainen esitys siitä, kuinka varavoimajärjestelmä suunnitellaan, toteutetaan ja tarkastetaan sekä kuinka sitä käytetään ja ylläpidetään.

Käsikirja on yleisohje, ja se on tarkoitettu avuksi varavoimajärjestelmien suunnittelusta, toteutuksesta sekä käytöstä vastaaville ja se soveltuu hyvin myös opetuskäyttöön.

1        VARAVOIMAJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU

          1.1   Varavoima-alan sanastoa

          1.2   Varavoimalaitoksen esisuunnittelu

          1.3   Suunnittelun työnjako

          1.4   Yleisiä ohjeita

          1.5   Varavoimalaitoksen hankinnan pääkohdat

          1.6   Ympäristönäkökohdat

          1.7   Suunnittelun apuvälineitä

2        RAKENTAMINEN JA ASENTAMINEN

          2.1   Rakentamisen aikataulu

          2.2   Urakkarajat

          2.3   Rakentamisaikaiset tarkastukset

3        KIINTEISTÖN VARAVOIMAVARMENNETTU SÄHKÖVERKKO

          3.1   Käyttövarmuustavoitteen asettaminen

          3.2   Verkkosyötön käyttövarmuuden parantaminen

          3.3   Katkosaika

          3.4   Tarvittavan tehon mitoittaminen ja kuormien ryhmittely

          3.5   Varmennetun verkon rakenne ja maadoitukset

          3.6   Varavoimalaitoksen sijoitus

          3.7   Pääkaavio

                  3.7.1   Suunnitteluohjeita

                  3.7.2   Mallipääkaavioita

          3.8   Lääkintätilat

4        VARAVOIMAKONEHUONE

          4.1   Sijoitus rakennukseen

          4.2   Laitteiden sijoittelu konehuoneessa

          4.3   Varavoimalaitoksen jäähdytys

                  4.3.1   Varavoimalaitoksen energiatase

                  4.3.2   Vaatimukset

                  4.3.3   Jäähdytys ulkoilmalla

          4.4   Varavoimahuoneen jäähdytysjärjestelmä

          4.5   Pakoputki

                  4.5.1   Vaatimukset

                  4.5.2   Reitti

                  4.5.3   Putken koko

                  4.5.4   Rakenteelliset vaatimukset

                  4.5.5   Urakkaraja

          4.6   Mahdollinen palamisilmaputki

          4.7   Kuljetusreitin tarkistus

          4.8   Varavoimahuoneen päämitat

          4.9   Varavoimahuoneen rakenne ja varustelu

          4.10 Varavoimalaitoksen äänen ja tärinän eristys

          4.11 Palotekninen osastointi

                  4.11.1 Yleisiä periaatteita

                  4.11.2 Suunnittelunäkökohtia

                  4.11.3 Tietoja rakentamista ja palavia nesteitä koskevista säännöksistä

          4.12 Konttimallinen laitos

5        VARAVOIMALAITOKSEN SUORITUSARVOT

          5.1   Yleistä

          5.2   Käytettävyys

          5.3   Käynnistymisaika ja kuormanottokyky

          5.4   Teho

          5.5   Sähkön laatu

          5.6   Miehittämätön toiminta-aika

6        VARAVOIMALAITOS

          6.1   Yleiset vaatimukset

          6.2   Dieselgeneraattori

                  6.2.1   Rakenne

                  6.2.2   Dieselmoottori

                  6.2.3   Generaattori

          6.3   Ohjaus- ja valvontakojeisto

                  6.3.1   Määritelmä

                  6.3.2   Rakenne

                  6.3.3   Määräykset

                  6.3.4   Ohjaus- ja valvontakojeiston sijoitus

                  6.3.5   Ohjauspiirien käyttöjännite

                  6.3.6   Toimintaselostus

                  6.3.7   Ohjaukset, mittaukset ja hälytykset

                  6.3.8   Pääpiiri

          6.4   Apujärjestelmät

                  6.4.1   Yleistä

                  6.4.2   Käynnistysjärjestelmä

                  6.4.3   Dieselmoottorin polttonestejärjestelmä

          6.5   Rinnankäynti

                  6.5.1   Rinnankäynti verkon kanssa

                  6.5.2   Rinnankäynti koneikkojen kesken

7        ERILAISTEN KUORMITUSTEN VAIKUTUS VARAVOIMA­JÄRJESTELMÄN SÄHKÖN LAATUUN

          7.1   Yleistä

          7.2   Oikosulkumoottorit

          7.3   Epälineaarinen kuormitus

          7.4   Kapasitiiviset kuormitukset

          7.5   Jaksoittaiset käytöt ja kuormitusmuutokset

8        SÄHKÖTEKNIIKAN TARKASTUKSET

          8.1   Yleistä

          8.2   Luvat ja ilmoitukset

                  8.2.1   Ympäristölupa

                  8.2.2   Ympäristörekisteri-ilmoitus

                  8.2.3   Kemikaali-ilmoitus kemikaalitarkastajalle

                  8.2.4   Sähköveroilmoitus

                  8.2.5   Voimalaitoksen rakentamista ja käytöstä poistamista koskevat ilmoitukset

          8.3   Tarkastukset

                  8.3.1   Varmennustarkastuksen tyypillinen suoritus

                  8.3.2   Määräaikaistarkastuksen tyypillinen suoritus

9        VASTAANOTTOMENETTELY

          9.1   Yleistä

          9.2   Tarkastusvaiheet

                  9.2.1   Ennakkotarkastukset

                  9.2.2   Välitarkastukset

                  9.2.3   Tehdastestit

                  9.2.4   Lopullisella käyttöpaikalla tehtävät testit

                  9.2.5   Koekäyttösuunnitelma

          9.3   Suorittajat

          9.4   Koejärjestelyt

          9.5   Testiohjelmat

                  9.5.1   Tehdastestit

                  9.5.2   Lopullisella käyttöpaikalla tehtävät tarkastukset ja kokeet

                  9.5.3   Toimintakoeohjelma

                  9.5.4   Käyttööottokoestuksen ja koekäytön jälkeiset toimenpiteet

          9.6   Vastaanottotarkastuskokous

10      KÄYTTÖ JA HUOLTO

          10.1 Yleistä

          10.2 Käyttö- ja huolto-ohjeet

          10.3 Laitoksen hoitaja

          10.4 Säännöllinen koekäyttö

          10.5 Määräaikaishuollot

          10.6 Määräaikaistarkastukset

          10.7 Käyttöaineet, huoltotarvikkeet, varaosat ja työkalut

                  10.7.1 Käyttöaineet

                  10.7.2 Huoltotarvikkeet

                  10.7.3 Varaosat

                  10.7.4 Työkalut

LIITTEET

TUOTEINFORMAATIOTA

AGCO Power Oy
kW-set Oy
Machinery Oy

80,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
60,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta

Koko B5, 236 sivua
4., uudistettu painos
ISBN 978-952-231-262-4 (painettu)
Tammikuu 2019

 

Samankaltaiset tuotteet


ST-verkkoversio 1 käyttäjä kestotilaus


Tuotenumero: 431220

Sähkötietokortisto on monipuolinen ammattitietolähde. ST-kortisto opastaa määräysten ja standardien mukaisiin toimintatapoihin ja ratkaisuihin. ST- kortit helpottavat käytännön työtä esimerkein, lomakkein...


82,50 €


Listaan

ST-verkkoversio 4 käyttäjää kestotilaus


Tuotenumero: 431221

ST-kortit helpottavat käytännön työtä käytännönläheisten esimerkkien, mallilomakkeiden ja muistilistojen avulla. ST-korteista, -käsikirjoista, -ohjeistoista, -esimerkeistä ja raporteista koostuva ammattitietolähde...


103,50 €


Listaan
SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA