Maadoituskirja


Tuotenumero: 411187

Maadoituskirja käsittelee kokonaisuudessaan asuinrakennusten, teollisuusrakennusten ja toimistorakennusten sähkö- ja tietoverkkojen maadoituksia sekä jakeluverkkojen maadoituksia.

Edellisen painoksen (2014) jälkeen maadoitusvaatimuksiin on tuonut muutoksia muun muassa standardisarjan SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset ja standardin SFS 6001 Suurjännitesähköasennukset uusiminen. Uudistettujen standardien vaatimukset on sisällytetty tähän painokseen. Liikenne- ja viestintäviraston määräysten 43 Viestintäverkon sähköisestä suojaamisesta, sekä 65 Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista muutokset on huomioitu tietoverkkojen maadoitusvaatimuksia koskevassa tekstissä.

Erityistilojen maadoituksia koskevat vaatimukset on myös tarkistettu.

68,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
51,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta
1         MAADOITUKSIIN LIITTYVIÄ MÄÄRITELMIÄ JA MERKITSEMISTAPOJA

            1.1      Määritelmät

                        1.1.1        Sähköisku ja suojausmenetelmät

                        1.1.2        Maadoitus ja potentiaalintasaus        

            1.2      Johtimien ja liittimien merkitseminen

 

2          Pienjänniteasennusten maadoitukset

            2.1      Taustaa

            2.2      Maadoitusjärjestelmän rakenne

            2.3      Jakelujärjestelmän valinta

            2.4      Maadoitukset ja potentiaalintasaukset

                        2.4.1        Pienjänniteasennuksen maadoituselektrodi

                        2.4.2        Maadoitusjohtimet

            2.5      Potentiaalintasaukset

                        2.5.1        Pääpotentiaalintasaus

                        2.5.2        Muut potentiaalintasaukset

            2.6      Eri maadoitusjärjestelmien liittäminen yhteen

            2.7      Esimerkkejä maadoitusten kytkennöistä

 

3          SUURJÄNNITELAITTEISTOJEN MAADOITUKSET

            3.1      Johdanto

                        3.1.1        Käytettäviä nimityksiä ja käsitteitä

                        3.1.2        Suur- ja pienjännitejärjestelmien yhteinen maadoitus

            3.2      Maadoituselektrodien ja -johtimien mitoitus

                        3.2.1        Elektrodien mitoitus

                        3.2.2        Elektrodien rakenne

                        3.2.3        Maadoitusjohtimien mitoitus

                        3.2.4        Eristetty vai paljas maadoitusjohdin

                        3.2.5        Kaksoismaasulun vaikutus maadoitusjohtimien mitoituksiin

            3.3      Muuntamon maadoitukset

                        3.3.1        Jakeluverkonhaltijan muuntamo, kaapeliverkko

                        3.3.2        Sähkönkäyttäjän muuntamo, kaapeliverkko

                        3.3.2        Puistomuuntamon maadoituselektrodit

                        3.3.3        Pylväsmuuntamo, maadoitusjohtimien kytkennät

            3.4      Pylväserottimen maadoitus

            3.5      Laaja maadoitusjärjestelmä

            3.6      Yhteen liitetty maadoitusjärjestelmä

            3.7      Kaapelipäätteiden maadoittaminen

            3.8      Ylijännitesuojien maadoitukset

 

4         TEOLLISUUDEN MAADOITUKSET

            4.1      Yleistä

            4.2      Maadoituselektrodi

            4.3      Maadoituskiskot

            4.4      Maadoitus- ja suojajohtimet

            4.5      Maadoitusten toteutus ja suojajohtimen poikkipinta

                        4.5.1 Yleistä

                        4.5.2        Yli 1000 v järjestelmät

                        4.5.3        Enintään 1000 v järjestelmät (sfs 6000, luku 543)

                        4.5.4        Automaatiojärjestelmät

            4.6      Työmaadoitus

            4.7      Salamasuojaus

            4.8      Räjähdysvaaralliset tilat

            4.9      Piirustukset

 

5         TIETO- JA TELEJÄRJESTELMIEN MAADOITUKSET

            5.1      Kiinteistöjen tietojärjestelmien maadoitus ja potentiaalintasaus

                        5.1.1        Kiinteistön sähkönjakelujärjestelmän perusvaatimuksia

                        5.1.2        Tietotekniikan laitteiden maadoitus ja potentiaalintasaus

                        5.1.3        Tietotekniikan yleiskaapeloinnin maadoitus ja potentiaalintasaus

                        5.1.4        Yhteisantennijärjestelmän maadoitus ja potentiaalintasaus

            5.2      Yleisen televerkon ja sen järjestelmien maadoitukset

                        5.2.1        Maadoitusten ja potentiaalintasausten tavoitteet

                        5.2.2        Määräykset, standardit ja ohjeet

                        5.2.3        Televerkon maadoitusten ja potentiaalintasausten toteuttaminen

6          MAADOITUSELEKTRODIT JA NIIDEN LIITOKSET

            6.1      Yleistä

                        6.1.1        Pienjänniteliittymän maadoituselektrodi

                        6.1.2        Muuntajan maadoituselektrodi

            6.2      Liitokset

                        6.2.1        Yleistä

                        6.2.2        Maassa olevat liitokset

                        6.2.3        Muut liitokset

                        6.2.4        Puristusliitokset

                        6.3.5        Cadweld-liitosmenetelmä

            6.4      Korroosio al-liitoksissa

 

7          MAADOITUSRESISTANSSIEN MITTAUKSET

            7.1      Taustaa

            7.2      Maadoitusresistanssin mittausmenetelmät

                        7.2.1        Käännepistemenetelmä

                        7.2.2        Mittaus voltti-ampeerimittari-menetelmällä

            7.3      Mittausmenetelmien vertailu

            7.4      Mittausmenetelmän valinta

            7.5      Mittalaitteet

 

8          PE-, PEN- JA POTENTIAALINTASAUSJOHTIMIEN JATKUVUUSMITTAUKSET

            8.1      Yleistä

            8.2      Kiinteistöjen sähköasennusten suojajohtimien mittaukset

            8.3      Mittaukset jakeluverkossa

            8.4      Mittaukset koneiden sähkölaitteistoissa

 

9          Erikoistilojen maadoitukset ja potentiaalintasaukset

            9.1      Lääkintätilat

                        9.1.1        Järjestelmän maadoitus

                        9.1.2        Lisäpotentiaalintasaus

                        9.1.3        Maadoitusten ja potentiaalintasausten tarkastukset lääkintätiloissa

            9.2      Räjähdysvaarallisten tilojen maadoitukset ja potentiaalintasaukset

                        9.2.1        Potentiaalintasaus

                        9.2.2        Maadoituselektrodi ja maadoituskisko

                        9.2.3        Luonnostaan vaarattomien virtapiirien ja laitteiden maadoitus

 

10       Tilapäislaitteistojen ja siirrettävien laitteistojen maadoitukset

            10.1    Varavoimalaitteistojen maadoitus

            10.2 Siirrettävät laitteistot

68,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
51,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta

Koko B5.
Sivuja 176.
7., uudistettu painos
Ensimmäinen painos 1987.
Syyskuu 2019
ISBN 978-952-231-273-0

Samankaltaiset tuotteet


SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA