Sähköteknisiä taulukoita, ST-Käsikirja 30


Tuotenumero: 412149

Tähän kirjaan on koottu keskeistä sähkö- ja tietoteknisiin järjestelmiin liittyvää tietoa, kuten kaavoja ja taulukoita. Kirjan tiedot on koottu pääasiassa erilaisista alan julkaisuista ja standardeista.

Kirja ei varsinaisesti sisällä teoriaa, mutta sen alkuosaan on koottu joitakin matematiikan, fysiikan ja sähkötekniikan laskentakaavoja. Samoin kirjasta löytyvät SI-järjestelmän perus- ja lisäsuureiden yksiköt ja niiden muunnoskertoimet muiden suurejärjestelmien välillä. Pääosa kirjassa olevasta tiedosta on saatettu taulukkomuotoon. Joidenkin taulukoiden käyttöä on selvennetty esimerkein. 

Kirja julkaistiin ensimmäistä kertaa vuonna 1999, ja tässä viidennessä, uudistetussa painoksessa on otettu huomioon alan standardeissa ja ohjeissa tapahtuneet muutokset.

Julkaisija: Sähkötieto ry
64,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
48,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta
Suunnittelijoille, rakentajille, opiskelijoille sekä alan tekniikasta kiinnostuneille.

SISÄLTÖ

1        YLEISTIETOA JA MATEMATIIKKAA

1.1     Matemaattisia kaavoja ja taulukoita

         Kompleksilukuteoriaa

1.2     Suureita ja mittayksiköitä, lyhenteitä ja kirjainyhdistelmiä

1.3     Muunnoskaavoja ja muita mittayksiköitä (UK ja USA)

2        KAAVOJA, VAKIOITA JA AINEIDEN OMINAISUUKSIA

2.1     Fysiikan kaavoja

2.2     Aineominaisuuksia ja yleisiä vakioita

3        YLEINEN SÄHKÖTEKNIIKKA

3.1     Yleistä sähkötekniikkaa

         Vakiopoikkipintaisen johtimen resistanssi

         Yleisiä laskukaavoja

         Lähdejännite

         Jännite

         Tähtikytkentä

         Kolmiokytkentä

         Teho

         Jännitteen- ja virranjako

         Muunnoskaavat Y ® D ja D ® Y

         Jännitteen ja virran jakautuminen tähti- ja kolmiokytkennässä

         Sähkönkulutuksen laskeminen

3.2     Yleiset teletekniikan kaavat

         Heijastusvaimennus

         Heijastusvaimennus optisessa rajapinnassa

         Valon eteneminen kuidussa, laskukaavoja

4        SÄHKÖASENNUSTEKNIIKKA

4.1     S2010-nimikkeistö (suppea)

4.2     Johtojen mitoitusta koskevat taulukot

         Johtimien ja suojalaitteiden yhteen sovittaminen

         Ylikuormitussuojan valinta

         Esimerkki ylikuormitussuojan valinnasta

         Suurjännitejärjestelmien maadoitukset

         Maaperän resistiivisyys

         Maadoitusresistanssi

4.3     Johdon suojaus eri tilanteissa

4.4     Ylikuormitussuojana käytettävät sulakkeet ja johdonsuojakatkaisijat

4.5     Esimerkkejä vikasuojausehtojen toteutumisen tarkastamisesta

4.6     Jakeluverkkojen vikasuojaus

         Yksivaiheisen oikosulkuvirran laskenta jakeluverkossa

4.7     Sähkölaitteiden suojausluokat

4.8     Sähkölaitteiden kotelointiluokat ja mekaaninen kestävyys

4.9     Johdinvärit 230 / 400 V järjestelmässä

4.10   Kolmivaiheiset oikosulkumoottorit ja moottorikäyttöjen moottori- ja kojevalinnat

         Moottorilähtöjen kojevalintataulukkoja

4.11   Valaistus ja valonlähteet

4.12   Sähkölämmitys

         Nyrkkisääntöjä mitoitustehoihin

5        TIETOTEKNISET JÄRJESTELMÄT

5.1     Yleistä

5.2     Antennijärjestelmä

5.3     Yleiskaapelointijärjestelmä

5.3.1  Parikaapelointi

         Johtimen resistanssin riippuvuus lämpötilasta

         Parikaapelin vaimennuksen riippuvuus lämpötilasta

5.3.2  Optinen kaapelointi

         Valokaapeleiden suomalaiset tyyppimerkinnät

         Kaapelin rakenteen ilmoittava merkintä

         Kuitutyypin ilmoittava merkintä

         Esimerkkejä suomalaisista tyyppimerkinnöistä

5.3.3  Perinteinen puhelinkaapelointi

         Kanava- ja maakaapelin suurin vetopituus (koskee myös valokaapeleita)

         Ilmakaapelin kiristämiseen tarvittava voima ja riippumat (koskee myös valokaapeleita)

5.3.4  MICE-järjestelmä

5.4     Kameravalvontajärjestelmä

5.5     Paloilmoitinjärjestelmä

5.6     Rakennusautomaatiojärjestelmät

         KNX-järjestelmä

         Modbus-järjestelmä

         DALI-järjestelmä

         LonWorks-järjestelmä

6        MUUTA SÄHKÖASENNUSALAAN LIITTYVÄÄ TIETOUTTA

6.1     Tuotetietostandardi

         Tuotetietostandardin 2019 rakenne

6.2     Sähköasennusalan sosiaalikustannusten muodostuminen ja huomioon
         ottaminen työn veloitushinnassa

64,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
48,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta

Koko B5, 186 sivua
5., uudistettu painos
ISBN 978-952-231-279-2 (painettu)
Ilmestynyt joulukuu 2019

 

Samankaltaiset tuotteet


ST-verkkoversio 1 käyttäjä kestotilaus


Tuotenumero: 431220

Sähkötietokortisto on monipuolinen ammattitietolähde. ST-kortisto opastaa määräysten ja standardien mukaisiin toimintatapoihin ja ratkaisuihin. ST- kortit helpottavat käytännön työtä esimerkein, lomakkein...


78,00 €


Listaan

ST-verkkoversio 4 käyttäjää kestotilaus


Tuotenumero: 431221

ST-kortit helpottavat käytännön työtä käytännönläheisten esimerkkien, mallilomakkeiden ja muistilistojen avulla. ST-korteista, -käsikirjoista, -ohjeistoista, -esimerkeistä ja raporteista koostuva ammattitietolähde...


98,00 €


Listaan
SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA