Pienjännitesähkölaitteiston mitoitus


Tuotenumero: 411188

Sähköasennukset täytyy suunnitella ja mitoittaa siten, että suunnitelmien mukainen toteutus on turvallinen, vastaa käytön tarpeita ja on kokonaistaloudellinen. Mitoitukseen vaikuttavat vaaditun tehonsiirtokyvyn lisäksi suojausta koskevat vaatimukset, liittymiskohdan oikosulkuvirrat ja muun muassa ympäristöolosuhteet. Johdon suojauksessa tärkeimmät huomioitavat asiat ovat ylivirtasuojaus ja vikasuojaus. Keskuksen mitoituksessa tulee ottaa huomioon erityisesti lämpenemä ja oikosulkukestoisuus. Suojalaitteita valittaessa tulee varmistaa, että kaikki erilaiset suojausvaatimukset toteutuvat.

Julkaisun uudistetussa painoksessa on otettu huomioon pienjännitesähköasennusstandardissa vuonna 2017 tapahtuneet muutokset. Tämä on vaikuttanut kuormitettavuustaulukoihin, joissa referenssiolosuhde on muuttunut. Uutena asiana on käsitelty esimerkiksi eri suojalaitteiden yhteensovittamista.

Kirjaan on kerätty olennaisimmat tiedot, joita tarvitaan pienjännitesähköasennusten mitoituksessa sekä kaapeleiden ja suojalaitteiden valinnassa. Kirjan tavoitteena on, että keskeiset aihealuetta koskevat määräykset ja ohjeet olisivat helposti löydettävistä yksien kansien välistä. Kirjaan on otettu myös esimerkkejä mitoitustehtävistä.

52,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
39,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta
Kirja on tarkoitettu ensisijaisesti käsikirjaksi sähköasennuksia suunnitteleville ja toteuttaville alan ammattilaisille, mutta se soveltuu hyvin myös alan opiskelijoiden hakuteokseksi.

SISÄLTÖ

 

1    JOHDON MITOITUS JA SUOJAUS

2    Huipputehon Phmax arviointi

      2.1   Asuinrakennuksen huipputehon Phmax arviointi laskentakaavoilla

      2.2   Huoneiston huipputehon Phmax laskenta ja koko kiinteistön huipputeho

      2.3    Tehontarpeen arviointi järjestelmittäin/laiteryhmittäin

              2.3.1    Ilmanvaihdon sähkötehon tarve, Pilmanvaihto

              2.3.2    Valaistuksen sähkötehon tarve, Pvalaistus

              2.3.3    Muiden LVI-laitteiden sähkötehon tarve, Pmuut LVI-laitteet

              2.3.4   Kojeiden ja laitteiden sähkötehon tarve, Pkoje ja laitteet

              2.3.5    Sähkölämmitysten sähkötehon tarve, Psähkölämmitykset

              2.3.6    Muiden sähkölaitteiden sähkötehon tarve, Pmuut

              2.3.7    Loistehon vaikutukset mitoitukseen

3    YLIKUORMITUSSUOJAUS

      3.1    Ylikuormitussuojauksen perusteet

      3.2    Ylikuormitussuojaus johdonsuojakatkaisijoilla

              3.2.1    Johdonsuojakatkaisijoiden ominaisuuksia

      3.3   Ylikuormitussuojaus sulakkeilla

              3.3.1    Sulakkeiden toimintaominaisuudet

      3.4    Kompakti- ja ilmakatkaisijat

              3.4.1    Standardit

              3.4.2    Määritelmät

              3.4.3    Katkaisukyvyt ja muut mitoitusarvot

              3.4.4    Suojareleet

              3.4.5    Katkaisijan valinta

      3.5   Moottorinsuojakytkimet (-katkaisijat)

      3.6    Ylikuormitussuojien pois jättäminen

      3.7    Rinnankytkettyjen johtimien ylikuormitussuojaus

      3.8   Ylikuormitussuojien ja muiden suojalaitteiden yhteensopivuus

              3.8.1    Kontaktorin tai oikosulkusuojan ylikuormitussuojaus

              3.8.2    Vikavirtasuojakytkimen, kytkimen, syötönvaihtolaitteen
                         tai impulssireleen ylikuormitussuojaus

4    JOHDON KUORMITETTAVUUS

      4.1    Johdon kuormitettavuuden perusteet

      4.2   Johtojen kuormitettavuustaulukot

      4.3    Korjauskertoimet

      4.4    Esimerkkejä johdon mitoituksesta

      4.5   Nollajohtimen mitoitus

      4.6   Kaapelien rinnankytkentä

      4.7   Asennusolosuhteiden muutokset asennusreitin varrella

5    OIKOSULKUSUOJAUS

      5.1   Suojauksen perusteet

      5.2   Oikosulun aiheuttaman johtimien lämpörasituksen tarkistaminen

      5.3   Sulakkeiden ominaisuuksia

              5.3.1    Katkaisualue ja käyttöluokka

              5.3.2    Sulakkeiden nimellisarvot ja ominaisuudet

              5.3.3    Sulakkeiden virranrajoitus

      5.4    Johdonsuojakatkaisijat oikosulkusuojina

      5.5    Oikosulkuvirtojen määrittäminen

      5.6   Rinnankytkettyjen johtimien oikosulkusuojaus

      5.7   Liittymisjohdon suojaus

      5.8   Oikosulkusuojien ja muiden suojalaitteiden yhteensopivuus

              5.8.1    Yhdistetty oikosulkusuojaus

              5.8.2    Kontaktorien ja ylikuormitusreleiden varasuojaus (back-up-suojaus)

              5.8.3    Kytkimien, syötönvaihtolaitteiden tai impulssireleiden varasuojaus

              5.8.4    Vikavirtasuojan varasuojaus

6    SYÖTÖN NOPEAN POISKYTKENNÄN EHTOJEN TOTEUTUMINEN

      6.1    Suojajohtimien poikkipinnat

      6.2    Syötön nopea poiskytkentä

7    SELEKTIIVISYYS

      7.1   Aikaselektiivisyys

      7.2   Virtaselektiivisyys

      7.3   Esimerkkejä selektiivisyyden tarkistamisesta

8    JÄNNITTEENALENEMA

      8.1    Jännitteenalema jakeluverkossa

      8.2    Jännitteenalenema rakennuksen sähköverkossa

9    Jakokeskusten mitoitus

      9.1    Jakokeskusten lämpeneminen

      9.2   Jakokeskusten oikosulkusuojaus ja oikosulunkestävyys

      9.3   Rajoittamattomat oikosulkuvirran arvot

      9.4   Rajoitetut oikosulkuvirran arvot

      9.5   Esimerkki jakokeskuksen mitoitusarvojen määrittelystä

10 ESIMERKKEJÄ JOHDON MITOITUKSESTA

      10.1  Toimistorakennus

      10.2  Liittymän tehon määrittäminen

      10.3  Johdon kuormitettavuus

      10.4  Moottorin syötön mitoitus

      10.5  Sähköverkon mitoittaminen Febdok-ohjelmalla

52,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
39,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta

Koko B5, 181 sivua
2., uudistettu painos
ISBN 978-952-231-276-1

Ilmestynyt tammikuussa 2020.

Samankaltaiset tuotteet


SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT EVÄSTESELOSTE TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA