Hyvät asennustavat, sähkö- ja tietotekniset järjestelmät, ST-käsikirja 34


Tuotenumero: 412150

Kokonaan uudistetussa ST-käsikirjassa on hyödynnetty entistä enemmän kuvallista kerrontaa. Kirja on tarkoitettu sähkö- ja tietoteknisiä asennuksia tekevien ammattihenkilöiden lisäksi alalle koulutettavien opetusmateriaaliksi. Hyvät asennustavat ovat yhteinen asia, joka kiinnostaa myös suunnittelijoita, valvojia, rakennuttajia ja töiden tilaajia, kuten yksityisiä omakotirakentajia sekä asunto-osakeyhtiöiden hallituksia ja isännöitsijöitä.

Julkaisija: Sähkötieto ry
80,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
60,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta
Hyvä asennustapa tuottaa sähkölaitteistoille ja tietoteknisille järjestelmille riittävän teknisen turvallisuuden tason, haluttujen toimintojen toteutumisen, teknisesti sekä taloudellisesti hyvin perustellun sekä ulkoasultaan moitteettoman kokonaisuuden.

SÄHKÖTEKNISET JÄRJESTELMÄT

1     Johdanto

2     Hyvä asennustapa

2.1    Sähkölaitteiston teknisen turvallisuuden taso

2.2    Sähkölaitteistolta vaaditut toiminnat

2.3    Laitteiston ulkoasu, asennuksen siisteys

2.4    Teknis-taloudellinen näkökulma

2.5    Laitteiston haltijan lakisääteiset velvollisuudet

2.6    Sähkötyöturvallisuus sähkölaitteistossa

3     SÄHKÖLAITTEIDEN VALINTA JA ASENTAMINEN

4     Johtojärjestelmä

4.1    Perustietoa johtimista ja kaapeleista

4.2    Johtimien tunnistaminen ja merkitseminen

4.2.1    Nollajohtimen tunnistaminen (N)

4.2.2    Suojajohtimen tunnistaminen (PE)

4.2.3    PEN-, PEL- ja PEM-johtimien tunnistaminen

4.2.4    Toiminnallisen maadoitusjohtimen tunnistaminen (FE)

4.2.5    Häiriösuojaukseen käytetyn maadoitusjohtimen tunnistaminen (TE, IE)

4.2.6    Monijohdinkaapeleiden johtimien tunnistaminen

4.2.7    Yksijohtimisten kaapeleiden ja eristettyjen johtimien tunnistaminen

4.3    Kymmenen keskeistä ohjetta kaapeleiden asentamisessa

4.4    Perustietoa asennusputkista ja niiden ominaisuuksista

4.5    Sähköputkitus erilaisiin rakenteisiin

4.5.1    Omakotitalon ulkoseinät

4.5.2    Omakotitalon sisäseinät

4.5.3    Läpiviennit rakenteissa

4.6    Sähköputkien asentaminen lämpöeristeeseen

4.7    Kerrostalojen ja vastaavien kiinteistöjen rakenteet

4.8    Kahdeksan keskeistä ohjetta putkitusten
         asentamisessa ja johtojen vedossa

4.9    Kaapelin asennus suoraan rakenteeseen
         eli putketon uppoasennus

4.10   Kaapelin asennus suoraan betonivaluun, maahan ja veteen

4.11   Kaapelin pinta-asennus

4.11.1  Pinta-asennuksen ennakkosuunnittelu

4.12   Johtokanavajärjestelmät

4.13   Asennuslistat

4.14   Asennus kaapelitikkaille ja kaapelihyllyille

4.15   Asennus valaisinripustuskiskoihin

5     LÄPIVIENNIT

5.1    Läpiviennit laitteissa

5.2    Palokatkoläpiviennit

5.3    Läpiviennin äänieristys

6     Liitostekniikka

6.1    Perustietoja johdinliitoksista ja liittimistä

6.2    Yleisimpien liitintyyppien asentamisesta

7     Jakorasiat, kojerasiat, kytkimet,
       painikkeet ja merkkilamput

8     Jakokeskusten asentaminen

8.1    Yleistä jakokeskuksista

8.2    Keskuksen sijoituspaikka ja asentaminen

8.3    Keskusten kaapelointi ja kytkennät

8.3.1    Liittymis- ja pääjohto

8.3.2    Ryhmäjohdot ja niiden kytkentä

8.3.3    Pienois- ja pienjännitepiirien asentaminen

9     Maadoittaminen ja suojajohtimet

9.1    Maadoituselektrodi

9.2    Maadoitusjohdin

9.3    Päämaadoituskisko tai päämaadoitusliitin

9.4    Suojajohtimet (PE)

9.5    PEN-johtimet

9.6    Suojaavat potentiaalintasausjohtimet

9.7    Toiminnalliset maadoitusjohtimet (FE)

9.8    Toiminnallisen maadoituksen kytkennät

10   Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)

11   Sähkölaitteiston merkintäjärjestelmä

11.1   Sähkötilat

11.2   Jakokeskukset

11.3   Pienet jakokeskukset, kiinteistökeskukset

11.4   Kaapeleiden merkitseminen

12   Sähkölaitteiston dokumentointi

13   Työmaan siisteys

14   Sähkölaitteiston käyttöönottotarkastus

14.1   Yleistä käyttöönottotarkastuksesta

14.2   Eräitä keskeisiä käyttöönottotarkastuskohteita

14.2.1  Perussuojauksien toteutuminen

14.2.2  Jakokeskusten aistinvarainen tarkastus

14.2.3  Maakaapeleiden asentaminen

14.2.4  Kiukaan asennus

14.2.5  Johtimien värisääntöjen noudattaminen

14.2.6  Valaisimet ja liitäntälaitteet

14.2.7  Palokatkojen asennus

14.2.8  Johdinliitokset

14.2.9  Sähkömagneettinen yhteensopivuus

14.2.10  Käyttöönottomittaukset ja testaukset

14.3   Raportointi ja dokumentointi

14.3.1  Käytön opastus

15   Eräitä sähkötyöturvallisuusnäkökohtia

 

TIETOTEKNISET JÄRJESTELMÄT

16   JOHTOTIET

16.1   Johtoteiden valinnan ja asennuksen yleisiä vaatimuksia

16.2   Kaapelihyllyt ja valaisinripustuskiskot

16.3   Johtokanavat

16.4   Asennuslistat

16.5   Optisten laitekaapeleiden hyllyjärjestelmät

17   PUTKITUKSET

17.1   Yleistä putkituksista

17.2   Yleiskaapeloinnin ja antennijärjestelmän putkitukset

17.3   Asuinkiinteistön kotikaapeloinnin putkitus

18   KAAPELEIDEN KÄSITTELY JA ASENTAMINEN

18.1   Kaapeleiden käsittely ennen asennusta

18.2   Kaapeleiden käsittely asennuksen aikana

18.2.1  Purkaminen kelalta tai nipusta

18.2.2  Kaapeleiden käsittely asennettaessa

18.3   Sisäkaapeleiden asennus erilaisiin johtoteihin

18.3.1  Kerros-, koti- ja nousukaapeleiden asentaminen

18.4   Ulkokaapeleiden asennustavat

18.5   Työvarat

18.6   Kaapelit ja paloturvallisuus

19   KAAPELEIDEN JATKAMINEN

19.1   Parikaapeleiden jatkaminen

19.2   Optisten kuitujen ja kaapeleiden jatkaminen

19.2.1  Optisten kuitujen jatkaminen hitsaamalla

19.2.2  Optisten kuitujen jatkaminen mekaanisesti

19.2.3  Optisten kaapeleiden jatkaminen

19.3   Koaksiaalikaapeleiden jatkaminen

20   KAAPELEIDEN PÄÄTTÄMINEN JA LIITTÄMINEN

20.1   Parikaapeleiden päättäminen

20.1.1  Päättäminen jakamoissa

20.1.2  Päättäminen tietoliikennerasioissa ja muissa päättämiskohdissa

20.1.3  Parien kytkennät

20.1.4  Suojien käsittely

20.2   Optisten kuitujen ja kaapeleiden päättäminen

20.2.1  Valokaapelin päättäminen päätepaneelin häntäkuituja käyttäen

20.2.2  Valmiskaapeleiden käyttäminen

20.2.3  Liittimen asentaminen työmaalla

20.2.4  Optisten liittimien käsittely

20.2.5  Työturvallisuus kuituoptiikan asennustöissä

20.3   Koaksiaalikaapeleiden päättäminen ja liittäminen

21   JAKAMOASENNUKSET

21.1  Hyvä asennustapa jakamoissa ja parikaapeloinnin jakamoasennukset

21.1.1  Kaappien ja telineiden asentaminen ja varustelu

21.1.2  Jakamoon liittyvät johtotiet

21.1.3  Sähkönsyöttö, maadoitus ja potentiaalintasaus

21.1.4  Eri jakamoiden erityispiirteitä

21.1.5  Kytkennät jakamoissa

21.2   Optisen kaapeloinnin jakamoasennukset

21.2.1  Suuret jakamot

21.2.2  Ulkokaapelin tuonti rakennuksessa olevaan jakamoon

21.2.3  Optisen kaapelin päättäminen yleiskaapeloinnin kotijakamossa

 21.3  Antenniverkon tähtipisteen ja vahvistinkeskuksen asennus

22   POTENTIAALINTASAUS JA MAADOITUS

22.1   Potentiaalintasaus jakamoissa

22.2   Antennimaston maadoitus

22.3   Optisen liityntäverkon talokaapelin maadoitus asiakaskiinteistössä

23   MERKINNÄT

23.1   Yleistä

23.2   Yleiskaapeloinnin merkinnät

23.3   Antennijärjestelmän merkinnät

24   TESTAUKSET, TARKASTUKSET JA DOKUMENTOINTI

24.1   Parikaapeloinnin hyväksymistestaukset
         ja -tarkastukset asennuksen jälkeen

24.2   Optisen kaapeloinnin hyväksymistestaukset

24.3   Parikaapeloinnin ja optisen kaapeloinnin hyväksymistarkastukset

24.4   Antennijärjestelmän hyväksymistestaukset
         ja -tarkastukset asennuksen jälkeen

24.5   Yleiskaapeloinnin dokumentointi

24.6   Antennijärjestelmän dokumentointi

80,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
60,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta

Koko B5, 301 sivua
3., uudistettu painos
ISBN 978-952-231-321-8   (nid.)
Ilmestynyt tammikuussa 2020.

Samankaltaiset tuotteet


SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT EVÄSTESELOSTE TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA