Paloilmoitinjärjestelmät, ST-käsikirja 10


Tuotenumero: 412416

Tämän ST-käsikirjan viidenteen painokseen on koottu keskeisimmät paloilmoitinjärjestelmää koskevat perustiedot ja toteutusperiaatteet.

Kirja sisältää käytännönläheistä tietoa paloilmoittimen rakenteesta, laitteistosta, suunnittelusta, asennuksesta, dokumentoinnista, huollosta ja ylläpidosta sekä paloilmoitinprojektin toteutuksesta.

Sisällössä on otettu huomioon syksyllä 2019 julkaistussa ST-ohjeistossa 1 Paloilmoittimen suunnittelu, asennus ja ylläpito 2019 esitetyt asiat. Muutamia ohjeistossa käsiteltyjä asioita, kuten pelastusviranomaisen rooli, palkkikatto sekä runko- ja yhteiskäyttökaapelit, on käsitelty kirjassa ohjeistoa laajemmin.

Julkaisija: Sähkötieto ry
80,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
60,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta
Kirja soveltuu alan suunnittelijoille, vastuuhenkilöille, urakoitsijoille, rakennuttajille sekä järjestelmän hankinnasta, käytöstä, ylläpidosta ja huollosta vastaaville henkilöille. Käsikirja sopii myös erilaisten kurssien ja oppilaitosten oppimateriaaliksi.

1     LAIT, ASETUKSET, STANDARDIT, OHJEET JA REKISTERIT

1.1    Lait ja asetukset

1.2    Standardit ja ohjeet sekä rekisterit

2     Palotyypit

2.1    Yleistä

2.2    Palamisprosessista

2.3    Palamisprosessin nopeudesta

2.4    Paloilmaisun kannalta tärkeät suureet

2.5    Palotyypit

2.6    Kytevät palot

2.7    Liekehtivät palot

3     RAKENTEELLINEN PALOTURVALLISUUS JA SUOJAUSTAVAT

3.1    Rakenteellinen paloturvallisuus

3.1.1   Säännökset

3.1.2   Olennaiset tekniset vaatimukset

3.1.3   Vaatimuksen täyttymisen osoittaminen

3.1.4   Paloluokat ja palovaarallisuusluokat

3.1.5   Rakennuksen palo-osastointi

3.2    Automaattinen sammutuslaitteisto

3.3    Palovaroitin ja paloilmoitin

4     Järjestelmätyypit, keskustekniikka ja ilmoituksensiirto

4.1    Paloilmoittimen järjestelmärakenteet

4.1.1   Yleistä

4.1.2   Keskitetty keskusjärjestelmä

4.1.3   Hajautettu keskusjärjestelmä

4.1.4   Verkotettu keskusjärjestelmä

4.1.5   Käyttö- ja näyttölaitteet

4.1.6   Graafinen käyttöliittymä

4.1.7   Teholähteet

4.1.8   Perinteiset paloilmoittimet

4.2    Paloilmoittimen teknologiatasot

4.3    Ilmoituksensiirto

4.3.1   Yleistä

4.3.2   Ilmoituksensiirron päätelaitteen .. asentaminen

4.3.3   Paloilmoittimen ennakkovaroitus

4.4    Ohjaustoiminnot ja palontorjuntajärjestelmien yhteiskäyttö

4.4.1    Yleistä ohjaustoiminnoista

4.4.2    Palontorjuntajärjestelmien yhteiskäyttö

4.5    POISTUMISHÄLYTYS- JA TURVAKUULUTUSJÄRJESTELMÄT

4.5.1    Yleistä

4.5.2    Paloilmoitin sekä poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmä

4.5.3    Säädösperusteet

4.5.4    Standardit ja ohjeet

4.5.5    Vaatimustasot ja suunnitteluperusteet

4.6    PALOILMOITIN JA POISTUMISVALAISINJÄRJESTELMÄ

4.6.1    Yleistä

4.6.2    Toimintaperiaate paloilmoituksen (hälytystila) aikana

5     PALOILMAISIMET JA PALOILMOITUSPAINIKKEET

5.1    Yleistä

5.2    Yhdistelmäilmaisimet

5.3    Savuilmaisimet

5.3.1    Ioni-savuilmaisin (I-ilmaisin)

5.3.2    Optinen savuilmaisin (O-ilmaisin)

5.4    Kanavailmaisin

5.5    Näytteenottoilmaisin

5.6    Linjailmaisin

5.7    Liekki-ilmaisimet

5.8    Lämpöilmaisukaapelit

5.8.1    Normaalitilaan palautuva

5.8.2    Normaalitilaan palautumaton

5.9    Häkäilmaisin

5.10   Lämpöilmaisimet

5.10.1  Maksimaalilämpöilmaisin (M)

5.10.2  Differentiaali-maksimaali-ilmaisin (DM-ilmaisin)

5.11   Paloilmoituspainikkeet

6     HÄLYTINLAITTEET JA HÄLYTYSILMOITUKSET

6.1    Yleistä

6.2    Hälytysilmoitukset ja niiden välitys

6.2.1    Paloilmoitus

6.2.2    Ennakkovaroitusilmoitus

6.2.3    Vikailmoitus

6.2.4    Huoltoilmoitus

6.2.5    Linjavikailmoitus

6.3    Hälytinlaitteet

6.3.1    Yleistä

6.3.2    Äänen voimakkuustaso

6.3.3    Palohälytin

6.3.4    Vikahälytin

6.3.5    Äänihälytysjärjestelmä

6.3.6    Kameravalvonta

6.3.7    Mobiililaitteet

6.4    Hälytinlaitteiden sijoitus

6.5    Hälytinlaitteiden ryhmittely

6.6    Hälytinlaitteiden testaus

7     Paloilmoittimen hankinta ja toteutusprojekti            

7.1    Yleistä

7.2    Projektin vaiheet ja vastuunjako

8     PALOILMOITTIMEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET JA SUUNNITTELUPERIAATTEET

8.1    Yleistä

8.2    Paloilmoittimen määräytymisperusteet

8.3    Valvottavat tilat ja ilmaisimien sijoittaminen niihin

8.3.1    Valvottavat tilat, jotka on varustettava ilmaisimilla

8.3.2    Valvottavat välitilat, jotka on varustettava ilmaisimilla

8.4    Valvomatta jätettävät tilat

8.4.1    Valvomatta jätettävät palo-osastot

8.4.2    Valvotusta palo-osastosta valvomatta jätettävät tilat

8.4.3    Automaattisella sammutuslaitteistolla suojattu palo-osasto

8.5    Ilmaisimien valinta

8.5.1    Ilmaisintyypin valintaan vaikuttavat seikat

8.5.2    Käyttöolosuhteiden huomioon ottaminen ilmaisimen valinnassa

8.5.3    Ilmaisimien erikoistoiminnot

8.6    Paloilmaisimien sijoitus

8.6.1    Yleisohjeet ilmaisimien sijoituksista

8.6.2    Paloilmoituspainikkeiden sijoitus

8.7    Paloryhmien muodostaminen

8.8    Kaapelointi

8.8.1    Ilmaisinkaapeloinnit

8.8.2    Hälytinkaapeloinnit

8.8.3    Ohjauskaapeloinnit

8.8.4    Palonkestävä johtojärjestelmä

8.9    Ex-tilat (räjähdysvaaralliset tilat ja räjähdetilat)

8.10   Sammutuslaitteistolla varustetut tilat

8.11   Irtikytkentä

9     PALOILMOITTIMEN DOKUMENTIT

9.1    Paloilmoittimen elinkaarikirja (ST 662.40)

9.2    Järjestelmän sopimus-, toteutus- ja luovutusdokumentit ja niiden laatiminen

9.2.1    Sopimusdokumentit

9.2.2    Toteutusdokumentit

9.2.3    Luovutusdokumentit

9.3    Loppupiirustukset

9.4    Paikantamiskaaviot

9.4.1    Yleistä

9.4.2    Paikantamiskaavion sisältö

9.5    Muu dokumentaatio

10   PALOILMOITTIMEN ASENNUS

10.1   Yleistä

10.2   Asennusaikainen dokumentointi

10.3   Kaapelointi

10.4   Laitteiden asennus

10.4.1  Ilmaisimien, painikkeiden ja hälyttimien asennus

10.4.2  Keskuslaitteiden asennukset

10.5   Kaapeloinnin mittaukset ja laitteiden käyttöönotto

10.6   Asennuksiin liittyviä käytännön kokemuksia

10.7   Paloilmoittimen laajentaminen

10.8   Paloilmoittimen uusiminen

10.9   Paloilmoittimen poistaminen käytöstä

11   PALOILMOITTIMEN KÄYTTÖ JA YLLÄPITO

11.1   Yleistä

11.2   Kunnossapito-ohjelma

11.3   Paloilmoittimen käyttö

11.3.1  Paloilmoittimen hoitaja

11.3.2  Etäkäyttö

11.4   Paloilmoittimen ylläpito

11.4.1  Erheelliset paloilmoitukset

11.4.2  Erheellisten paloilmoitusten välttäminen

11.4.3  Korjaukset ja huollot

11.4.4  Ylläpitotöiden ja tarkastusten tekijät

Lähteet  

LIITE       Paloilmoitinjärjestelmän piirrosmerkit

80,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
60,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta

Koko B5, 210 sivua
5., uudistettu painos
ISBN 978-952-231-325-6
Ilmestyi maaliskuussa 2020.

Samankaltaiset tuotteet


Paloilmoittimen suunnittelu ja toteutus


Tuotenumero: 421317

Kurssin aikana käydään läpi ajankohtaisia paloilmoittimeen liittyviä asioita sekä sen rakentamiseen ja paloturvallisuuteen liittyviä asioita. Kurssilla käsitellään myös paloilmoitinliikkeen ja paloilmoitintöiden...


 

Näytä
SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA