Puhelinjärjestelmät, ST-käsikirja 14


Tuotenumero: 412418

Kiinteistön laadukas tietoliikenneverkko antaa mahdollisuuden toteuttaa organisaatioiden puhelinjärjestelmät IP-puhelinjärjestelminä. Puheensiirto IP-verkossa (VoIP) asettaa lähi- ja alueverkkojen suunnittelijoille, rakentajille sekä ylläpitäjille uusia haasteita, jotta yrityksen verkkojen toimivuus, ylläpidettävyys ja tietoturva saataisiin hoidettua hallitusti. Myös mobiilipalvelujen toimivuus kiinteistöissä on varmistettava jo suunnitteluvaiheessa.

Puhelinjärjestelmätekniikan nopea kehitys, mobiilipalvelujen ja IP-verkkojen yleistyminen sekä erilaisten IT-verkkopalvelujen tarjonnan lisääntyminen ovat luoneet tarpeen päivittää tämä käsikirja vastaamaan nykyhetken tekniikoita, toteutustapoja ja palvelumuotoja.

Tämän päivän puhelinjärjestelmätoteutus on palveluna toteutettu puhelinjärjestelmä tai hybridiratkaisu, joka koostuu mobiilipalveluista ja kiinteistössä toimivasta kiinteästä puhelinjärjestelmästä. Kilpailun lisääntyminen on monipuolistanut myös hankintavaihtoehtoja. Palveluna operaattorilta hankittava puhelinjärjestelmä, jota usein kutsutaan pilvipalveluksi, on yleisin vaihtoehto, mutta perinteinen järjestelmän osto- tai leasing-hankinta on edelleen myös mahdollinen.

Julkaisija: Sähkötieto ry
80,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
60,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta
Kirja sopii perusteokseksi alan ammattilaisille, kuten rakennuttajille, suunnittelijoille, urakoitsijoille, teleoperaattoreille ja laitetoimittajille sekä puhelinjärjestelmän ja sen päätelaitteiden hankintaan ja ylläpitoon osallistuville. Kirja sopii käytettäväksi myös opetustarkoituksiin.

1     YRITYKSEN PUHELINJÄRJESTELMÄ

1.1    Puhelinjärjestelmän tehtävät ja merkitys

1.2    Puhelinpalvelu ja -numerointi

1.3    Kehitys kiinteistön puhelinvaihteesta organisaation viestintäjärjestelmäksi

1.4    Puhelinjärjestelmä osana IP-verkkoa

1.5    Puhelinjärjestelmän käyttösovellukset

1.5.1    Perinteinen puhelinjärjestelmä

1.5.2    Tavoitettavuusjärjestelmä

1.5.3    Puhelinpalvelukeskus (Call Center)

2     KIINTEISTÖN IP-VERKKO

2.1    Kaapelointi

2.1.1    Perinteinen puhelinsisäjohtoverkko

2.1.2    Yleiskaapelointijärjestelmä

2.2    Lähiverkko

2.2.1    Lähiverkon yleiset suunnitteluperiaatteet

2.2.2    WLAN-verkkojen erityispiirteet

2.2.3    Verkon hallinta- ja tietoturvaominaisuudet

2.2.4    Päätelaitteiden liittäminen verkkoon

2.3    Liitynnät muihin verkkoihin

2.3.1    Lähiverkon liittäminen muihin verkkoihin

2.3.2    Vikasietoisuus verkkoja yhdistettäessä

2.3.3    Liikenteen priorisointi palveluverkkojen läpi

2.3.4    Yhdysliikennepalveluiden käyttö

3     yleiNeN IP-verkKo yritysten puheviestintätarpeiDEN KANNALTA

3.1    Yleinen IP-verkko

3.1.1    IMS-arkkitehtuuri

3.1.2    SIP

3.2    Puhelinjärjestelmäliitännät

3.2.1    VoIP kiinteän tietoliikenneverkon ratkaisuna

3.2.2    Asuinkiinteistöt

3.2.3    Toimitilakiinteistöt

3.3    Mobiilipalvelut

3.3.1    Mobiilivaihde

3.3.2    Palvelualueen rakentaminen

4     PUHELINJÄRJESTELMÄN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT

4.1    Perinteinen puhelinjärjestelmä

4.1.1    Puhelinvaihde, puhelinjärjestelmä vai hybridivaihde?

4.1.2    Puhelinjärjestelmän rakenne ja ominaisuudet

4.1.3    Järjestelmäliittymät (keskusjohdot)

4.1.4    Vaihdeverkko

4.1.5    Alaliittymäliitännät ja päätelaitteet

4.1.6    Lisäjärjestelmät ja -liitännät

4.2    IP-puhelinjärjestelmä

4.2.1    Mikä on IP-puhelinjärjestelmä?

4.2.2    Järjestelmän rakenne ja ominaisuudet

4.2.3    Palvelimet ja sovellukset

4.2.4    Järjestelmä osana organisaation lähiverkkoa ja muuta IP-verkkoa

4.2.5    Liitännät yleiseen verkkoon ja palveluihin

4.2.6    Päätelaitteet

4.3    Mobiilivaihde

4.3.1    Ominaisuudet ja toteutusvaihtoehdot

4.3.2    Mobiilivaihdepalvelu verkkopalvelukokonaisuutena

4.3.3    Mobiilivaihteen hankinta- ja käyttökustannukset

4.3.4    Mobiilivaihteen käyttöönotto

5     IP-VIESTINTÄJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU JA MITOITUS

5.1    Järjestelmän suunnittelu

5.1.1    Tarvekartoitus

5.1.2    Toteutusvaihtoehtojen hahmottaminen

5.1.3    Puhelinjärjestelmäsuunnitelma

5.1.4    Kaapelointi- ja teletilasuunnittelu

5.2    Lähiverkon mitoitus

5.2.1    Lähiverkon kapasiteetin ja laadun mitoittaminen yleisesti

5.2.2    Langalliset verkot ja toimipisteiden väliset yhteydet

5.2.3    Langattomat verkot

5.3    Hankinnan kilpailutus

5.3.1    Tarjouspyyntöasiakirjat

5.3.2    Kilpailuttaminen

5.3.3    Päätelaitteiden hankinnat

5.3.4    Ylläpidon hankinta

5.3.5    Liittymät ja liikennöinti

5.3.6    Kaapelointijärjestelmän ja lähiverkon hankinta

5.3.7    Tarjousten vertailu

 

6     ASENNUS JA KÄYTTÖÖNOTTO

6.1    LAN ja WLAN

6.1.1    IP-osoitteet

6.1.2    Porttiasetukset ja VLANit

6.1.3    PoE-virransyöttö

6.1.4    Priorisointi

6.1.5    WLAN-verkon erityispiirteet viestintäjärjestelmien käyttöönotossa

6.2    IP-puhelinjärjestelmän asennus ja käyttöönotto

6.2.1    IP-puhepalvelimen sekä muiden oheispalvelimien asennus ja konfigurointi

6.2.2    Lähiverkon asennus ja varustaminen IP-puhelinjärjestelmän

           edellyttämillä laitteilla ja ominaisuuksilla

6.2.3    Liitännät yleiseen televerkkoon sekä muihin IP-verkkoihin

6.2.4    Päätelaitteiden asennus ja testaus

6.2.5    Varavoimajärjestelyt ja maadoitukset

6.2.6    Käyttöönottomittaukset ja -testaukset,
           tarkastukset ja dokumentointi

7     IP-järjestelmän ylläpito, dokumentointi ja mittaukset

7.1    Ylläpito

7.2    Viankorjaus

7.3    Dokumentointi

7.3.1    Dokumentoinnin periaatteet

7.3.2    IP-puhelinjärjestelmän dokumentointi

7.4    Valvonta

7.5    Mittaukset

8     VARMISTUS JA TIETOTURVA IP-YMPÄRISTÖSSÄ

8.1    Yleistä tietoliikenteen turvallisuudesta

8.1.1    Tietoturvallisuuden merkitys ja tavoitteet

8.1.2    Tietoliikenteen ja puhelinjärjestelmien tietoturvauhat

8.2    Kiinteistön IP-verkon turvallisuus

8.2.1    Käyttäjän ja laitteen todentaminen

8.2.2    Tietoliikenteen salaus

8.2.3    Lähiverkon looginen pääsynhallinta

8.2.4    Verkkolaitteiden turvallisuus

8.2.5    Langattoman lähiverkon turvallisuus

8.2.6    Verkon fyysinen suojaaminen

8.2.7    Verkon vikasietoisuus ja jatkuvuus

8.3    Kiinteistön puhelinjärjestelmän turvallisuus

8.3.1    Puhelinvaihteen suojaaminen

8.3.2    Mobiilivaihteen tietoturva

8.3.3    VoIP-päätelaitteiden suojaaminen

8.4    Laitetilojen tietoturvallisuus

8.4.1    Rakenteellinen suojaus

8.4.2    Laitetilojen lukitus ja avainten hallinta

8.4.3    Sähkönsyötön varmistus

9     Säädökset, määräykset, standardit ja ohjeet

9.1    Säädökset ja määräykset

9.1.1    Lainsäädäntö

9.1.2    Liikenne- ja viestintäviraston tekniset määräykset

9.2    Suositukset ja ohjeet

9.3    Standardit

9.3.1    Kaapelointi

9.3.2    Lähiverkko

9.3.3    IP-verkko

9.3.4    Laajakaistayhteys

9.3.5    Puhelinjärjestelmä

LIITE       LYHENTEET JA MÄÄRITELMÄT

80,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
60,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta

Koko B5, 260 sivua
5., uudistettu painos
ISBN 978-952-231-329-4 (painettu)
Julkaistu kesäkuussa 2020.

Samankaltaiset tuotteet


Antennijärjestelmän mittaus, ylläpito ja vianetsintä – Antennitekniikka 2


Tuotenumero: 421331

Kurssilla perehdytään antenniverkkojen ja -järjestelmien mittauksen ja ylläpidon käytännön toteutukseen ja haasteisiin. Lisäksi paneudutaan mobiiliverkkojen antenniasennuksiin liittyviin kysymyksiin. Esillä...


 

Näytä

Kiinteistöjen viestintäverkot (ent. Antennialan tekniikkapäivä)


Tuotenumero: 421316

Antennialan päätapahtuma nostaa esille alan ajankohtaiset kysymykset ja kokoaa ammattilaiset Tampereelle. Sähköinfo Oy järjestää tilaisuuden yhteistyössä SANT ry:n kanssa.  Tekniikkapäivän ohjelma...


 

Näytä

ST-verkkoversio 1 käyttäjä kestotilaus


Tuotenumero: 431220

Sähkötietokortisto on monipuolinen ammattitietolähde. ST-kortisto opastaa määräysten ja standardien mukaisiin toimintatapoihin ja ratkaisuihin. ST- kortit helpottavat käytännön työtä esimerkein, lomakkein...


82,50 €


Listaan

ST-verkkoversio 4 käyttäjää kestotilaus


Tuotenumero: 431221

ST-kortit helpottavat käytännön työtä käytännönläheisten esimerkkien, mallilomakkeiden ja muistilistojen avulla. ST-korteista, -käsikirjoista, -ohjeistoista, -esimerkeistä ja raporteista koostuva ammattitietolähde...


103,50 €


Listaan

Telepätevyyspäivä, sisäverkkomääräys 65 E


Tuotenumero: 421314

Kurssi sisältää kattavan tietopaketin sisäverkkomääräykseen 65 E tulleista muutoksista ja sen soveltamisesta erilaisissa tilanteissa ja kiinteistötyypeissä. Kurssilla perehdytään määräyksen asettamiin...


 

Näytä

Uudet vaatimukset ja mahdollisuudet rakennusten tietoverkoille


Tuotenumero: 421824

Uusi liikenne- ja viestintäministeriön määräys 65 E kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista astui voimaan 9.1.2023. Tätä määräystä sovelletaan vakinaiseen asuinkäyttöön tarkoitetun asuinkiinteistön,...


 

Näytä
SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA