Käytön johtajan tarkastuslistat, ST-ohjeisto 12


Tuotenumero: 412419

Sähkölaitteiston haltijalla on ensisijainen vastuu huolehtia sähkölaitteiston turvallisuudesta. Sopimuksen tehdessään käytön johtaja yleensä ottaa hoitaakseen haltijan vastuulle kuuluvia tehtäviä. Sähköturvallisuuslain perusteella käytön johtaja huolehtii, että sähkölaitteistojen käytössä ja huollossa noudatetaan sähköturvallisuuslakia ja sen perusteella annettuja säädöksiä ja määräyksiä. Käytön johtajan tulee myös huolehtia siitä, että käyttötöitä tekevät ovat ammattitaitoisia ja riittävästi opastettuja tehtäviinsä.

Tämän julkaisun ensimmäinen painos julkaistiin Sähkölaitteistojen Kunnossapitoyhdistyksen aloitteesta ja ohjauksessa tarkoituksena tuottaa käytännönläheinen ohjeisto ja työkalut käytön johtajan tehtävien hoitamiseen.

Julkaisija: Sähkötieto ry
32,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
24,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta
Ohjeistossa esitettyjen lomakkeiden ja listojen tarkoituksena on toimia muistilistana ja mahdollistaa käytön johtajan suorittamien tarkastus- ym. toimenpiteiden dokumentointi. Mukana on myös yleisimpiä lomakkeita, kuten Tukesille tehtäviä ilmoituksia varten tarkoitetut lomakkeet.

1 Käytön johtajan tarkastuslista

2 Ohjeita tarkastuslistan täyttöön

3 Suurjännitekytkinlaitoksen tarkastuslista

4 Jakelumuuntajien ja muuntamoiden tarkastuslista

5 Keskusten ja keskustilojen tarkastuslista

6 Mittalaiteluettelo

7 Tehtävän edellyttämät koulutukset

8 Sähköalan henkilöstön koulutukset ja pätevyydet

9 Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvoja

10 Työkalut

11 Suojaimet

12 Seurantapöytäkirja, sähkölaitteiston huolto ja kunnossapito

13 Yleistietolomake

14 Ilmoitus sähkötöistä

TUKES-LOMAKKEET

16 Ilmoitus hissitöistä

17 Hissityöilmoituksen täyttöohje

18 Sähkötapaturmailmoitus (SL4)

19 Hissitapaturmailmoitus

TYÖSUOJELUPIIRILLE TEHTÄVÄT ILMOITUKSET

20 Ilmoitus 16–17-vuotiaiden nuorten työntekijäin käyttämisestä vaaralliseen työhön täyttöohjeineen

32,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
24,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta

Koko A4, 53 sivua
5., uudistettu painos.
ISBN 978-952-231-330-0 (painettu)
Ilmestyi heinäkuussa 2020.

 

Samankaltaiset tuotteet


ST-verkkoversio 1 käyttäjä kestotilaus


Tuotenumero: 431220

Sähkötietokortisto on monipuolinen ammattitietolähde. ST-kortisto opastaa määräysten ja standardien mukaisiin toimintatapoihin ja ratkaisuihin. ST- kortit helpottavat käytännön työtä esimerkein, lomakkein...


86,00 €


Listaan

ST-verkkoversio 4 käyttäjää kestotilaus


Tuotenumero: 431221

ST-kortit helpottavat käytännön työtä käytännönläheisten esimerkkien, mallilomakkeiden ja muistilistojen avulla. ST-korteista, -käsikirjoista, -ohjeistoista, -esimerkeistä ja raporteista koostuva ammattitietolähde...


107,50 €


Listaan

Sähköinfo | Käytön johtajan peruskurssi


Tuotenumero: 421133

Käytön johtajan peruskurssilta saat käytännön vinkkejä sekä tietoa määräyksistä, standardeista ja hyödyllisistä työkaluista, joilla tehtävien hoito helpottuu.   


 

Näytä

Sähköinfo | Käytön johtajan päivä


Tuotenumero: 421103

Käytön johtajan päivässä käsitellään käytön johtajan vastuita, tehtäviä ja ajankohtaisia käytön johtajia koskevia asioita.   


 

Näytä
SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT EVÄSTESELOSTE TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA