Sähköremontti


Tuotenumero: 411322

Sähköremontti-kirja käsittelee määräyksiä, ohjeita ja käytännön toteutustapoja, jotka on syytä tuntea rakennusten sähköasennuksia saneerattaessa. Teos pohjautuu Sähköremontti-kirjan aiempaan painokseen sekä Sähkö- ja tietojärjestelmien kuntotutkimus -kirjaan, joiden sisällöt on koottu yksiin kansiin. Kirjaa uudistettaessa on otettu huomioon aiempien painosten jälkeen tapahtuneet viranomaisvaatimusten muutokset, sähköasennuksia koskevien standardien muutokset sekä asennuskäytännöissä ja -tarvikkeissa tapahtuneet keskeiset muutokset. Asioita käsitellään S2010- sähkönimikkeistön mukaisesti ja esimerkiksi kuntotutkimuksen malliraportti on tämän nimikkeistön mukainen.

Sähköremontti-kirjassa käsitellään vanhojen laitteistojen ja asennusten erityispiirteitä, olemassa olevien sähkö- ja teleasennusten korjaus-, muutos- ja laajennustöitä koskevia vaatimuksia, rakennusten sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien kuntotutkimuksia, energiatehokkuusvaatimusten huomioimista korjausrakentamisessa, perusparannus- ja korjauskohteen käyttöönottovaihetta sekä tietoteknisten järjestelmien uusimista.

Sähköjärjestelmien uusimista ei lainsäädäntö tai standardit edellytä, jos ne ovat alkuperäisen asennusajankohdan mukaisia ja turvallisessa kunnossa. Tietoteknisten järjestelmien osalta nykyiset määräykset edellyttävät pääsääntöisesti korjausten yhteydessä 
asennettavaksi kokonaan uudet järjestelmät

Julkaisija: Sähköinfo Oy
75,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
56,25 € (+ alv 10%) jäsenhinta
Sähköalan ammattilaisille käsikirjaksi ja sähköalan oppilaitoksiin rakennusten sähköremontteja käsitteleväksi perusoppikirjaksi

1 VANHOJEN LAITTEISTOJEN JA ASENNUSTEN ERITYISPIIRTEITÄ

1.1 Asuntojen sähköistys ennen vuotta 1956

1.1.1 Sähköasennuksia koskevat määräykset 1930–1956
1.1.2 Sähköasennusten tyypillisiä piirteitä 1930–1956

1.2 Asuntojen sähköistys 1956–1974

1.2.1 Sähköasennuksia koskevat määräykset 1956–1974
1.2.2 Sähköasennusten tyypillisiä piirteitä 1956–1974

1.3 Asuntojen sähköistys 1974–1995

1.3.1 Sähköasennuksia koskevat määräykset 1974–1995
1.3.2 Sähköasennusten tyypillisiä piirteitä 1974–1995

1.4 Asuntojen sähköistys 1995–

1.4.1 Sähköasennuksia koskevat määräykset 1995–
1.4.2 Sähköasennusten tyypillisiä piirteitä 1995–

1.5 Värijärjestelmät eri aikoina

2 OLEMASSA OLEVIEN SÄHKÖASENNUSTEN KORJAUS-, MUUTOS- JA LAAJENNUSTÖITÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET

2.1 Standardin SFS 6000 vaatimukset

2.2 Sähköasennuksen korjaustyö

2.3 Sähköasennuksen muutos- ja laajennustyö

2.3.1 Perussuojauksen menetelmät muutos- ja laajennustöissä
2.3.2 Vikasuojausta koskevat vaatimukset muutos- ja laajennustöissä
2.3.3 Esimerkkejä vikasuojauksesta vanhojen asennusten muutos- ja laajennustöissä
2.3.4 Lisäsuojaus

2.4 Johtimien merkitseminen

2.5 PEN-johtimet

2.5.1 Esimerkkejä PEN-johtimien käytöstä vanhojen asennusten muutos- ja laajennustöissä

2.6 Kylpy- ja suihkuhuoneiden sähköasennusten saneeraukset

2.6.1 Esimerkkejä sähköasennuksista kylpy- ja suihkutilojen saneerauksissa

3 RAKENNUSTEN SÄHKÖTEKNISTEN JÄRJESTELMIEN KUNTOTUTKIMUKSET

3.1 Käsitteitä ja määritelmiä

3.1.1 Kuntoarvio
3.1.2 Peruskuntoarvio
3.1.3 Kuntotutkimus
3.1.4 Sähkölaite
3.1.5 Sähkölaitteisto
3.1.6 Haltija

3.2 Sähkötekninen kuntotutkimus

3.3 Sähköteknisen kuntotutkimuksen tavoitteet ja suorittaminen

3.3.1 Kuntotutkimuksen tarve
3.3.2 Kuntotutkimuksen tavoitteet
3.3.3 Kuntotutkimuksen tilaaminen ja teettäminen
3.3.4 Kuntotutkimuksen lähtötietojen kerääminen
3.3.5 S2010-sähkönimikkeistön soveltaminen sähköteknisessä kuntotutkimuksessa
3.3.6 Kuntotutkimuksen suorittaminen
3.3.7 Tutkimustulosten analysointi
3.3.8 Kuntotutkimuksen raportointi
3.3.9 Kuntotutkimuksen esittely tilaajalle

3.4 Kuntotutkimuksen tilaajan ohje

3.4.1 Tarjouspyynnön laatiminen
3.4.2 Kuntotutkimussopimus
3.4.3 Aineistoon tutustuminen
3.4.4 Käyttäjäkysely ja aloituspalaveri

3.5 Kuntotutkijan vastuut ja velvollisuudet

3.5.1 Rikosoikeudellinen vastuu
3.5.2 Vahingonkorvausvastuu
3.5.3 Isännänvastuu

3.6 Kuntotutkimuksen raportointi (S2010

3.6.1 S2010-sähkönimikkeistön mukainen raportointi
3.6.2 Kuntotutkimusraportin sisältö

3.7 Työ- ja sähkötyöturvallisuus kuntotutkimuksessa

3.7.1 Sähkölaitteistosta aiheutuvien vaarojen huomioon ottaminen
3.7.2 Sähkötyöturvallisuus kuntotutkimuksessa
3.7.3 Turvalliset työvälineet ja varusteet
3.7.4 Työturvallisuus ja riskitekijöiden välttäminen

3.8 Vaaralliset aineet ja jätteet sekä niiden käsittely

3.8.1 Ongelmajätteiden luokittelu
3.8.2 Tavallisimmat ongelmajätteet ja vaaralliset aineet sähkölaitteistoissa

4 TIETOTEKNISTEN JÄRJESTELMIEN KUNTOTUTKIMUKSET JA UUDISTUSTEN SUUNNITTELU

4.1 Asuinkiinteistön sisäjohtoverkon kuntotutkimus

4.1.1 Kuntotutkimuksen tarve ja ajoittaminen
4.1.2 Sisäjohtoverkon kuntotutkimusmenetelmät
4.1.3 Sisäjohtoverkon kuntotutkimuksen suorittaminen
4.1.4 Verkon laajakaistaisen suorituskyvyn mittaaminen
4.1.5 Tulosten esittäminen kuntoluokituksen avulla

4.2 Toimitilakiinteistön yleiskaapelointijärjestelmän kuntotutkimus

4.2.1 Kuntotutkimuksen tarve ja vaiheet
4.2.2 Kuntotutkimusohjeet
4.2.3 Tulosten esittäminen

4.3 Yhteisantennijärjestelmän kuntotutkimus

4.3.1 Kuntotutkimuksen tavoitteet
4.3.2 Kuntotutkimusohjeet
4.3.3 Kuntotutkimuksen sisältö
4.3.4 Tulosten esittäminen

4.4 Turvallisuusjärjestelmien kuntoarvio

4.5 Rakennusautomaatiojärjestelmän kuntotutkimus

4.5.1 Kuntotutkimuksen tavoitteet
4.5.2 Kuntotutkimuksen suorittaminen
4.5.3 Kuntotutkimusraportti

5 ERI JÄRJESTELMIEN KORJAUSRAKENTAMISESTA

5.1 Valaistusjärjestelmien energiatehokkuus

5.2 Lämmitysjärjestelmien energiatehokkuus

5.3 Ohjaus- ja automaatiojärjestelmien energiatehokkuus

5.3.1 Uudet säädökset
5.3.2 Automaatiojärjestelmien peruskorjaus
5.3.3 Energiatehokkuuden parantaminen automaatiolla

5.4 Muiden järjestelmien energiatehokkuus

5.5 Kulunvalvonta- ja turvajärjestelmät

6 PERUSPARANNUS- JA KORJAUSKOHTEEN KÄYTTÖÖNOTTO

6.1 Käyttöönottotarkastus

6.1.1 Aistinvarainen tarkastus
6.1.2 Mittaukset ja testaukset

6.2 Loppudokumentointi

7 TIETOTEKNISTEN JÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN

7.1 Tietoteknisten uudistusten ajoittaminen muihin korjaushankkeisiin

7.1.1 Laki tietoyhteiskuntakaaresta ja Viestintäviraston määräys 65B
7.1.2 Vanhan sisäverkon laajakaistaisuuden selvittäminen

7.2 Määräyksen 65 mukainen yleiskaapelointijärjestelmä saneerauskohteissa

7.2.1 Kotikaapelointi ja kotijakamo
7.2.2 Nousukaapelointi
7.2.3 Vanhan puhelinsisäverkon hyödyntäminen nousu- ja runkokaapeloinnissa
7.2.4 Aluekaapelointi
7.2.5 Yleiskaapelointijärjestelmän suorituskyky

7.3 Yleiset teletekniset tilat ja johtotiet

7.3.1 Talo- ja alijakamotilat
7.3.2 Potentiaalintasaus talo- ja alijakamotiloissa
7.3.3 Johtotiet ja paloturvallisuusvaatimukset

7.4 Yleiskaapelointijärjestelmän dokumentointivaatimukset

7.4.1 Laatusuunnitelma
7.4.2 Tarkastuspöytäkirja
7.4.3 Loppudokumentointi

7.5 Antennijärjestelmän uudistaminen tähtiverkoksi

7.5.1 Antenniverkon kehitys ketjuverkosta tähtiverkoksi
7.5.2 Kunnostus vai uudistus?
7.5.3 Uusimistaso
7.5.4 Antenniverkon uusimisen suunnittelu ja toteutus määräyksen 64 mukaisesti
7.5.5 Suunnitelmat täydentyvät toteutuksen aikana
7.5.6 Hyvä asennustapa

LIITE:
KUNTOTUTKIMUKSEN MALLIRAPORTTI
. Sähkö- ja tietotekniset järjestelmät

75,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
56,25 € (+ alv 10%) jäsenhinta

Koko B5, 215 s.
Julkaistu joulukuussa 2020
ISBN 978-952-231-334-8

Samankaltaiset tuotteet


Sähköinfo | Sähkölaitteistojen kuntotutkijakoulutus


Tuotenumero: 421109

Opi kuntotutkimuksen salat ja varmista, että osaat toimia turvallisesti kohteessa. Kurssimme kattaa kaiken kuntotutkijasopimuksesta aina tutkimuksen raportointiin.


 

Näytä

Sähköinfo | Sähkölaitteiston lämpökuvaajien ajankohtaispäivä


Tuotenumero: 421151

SETI Oy:n ja Sähköinfon yhdessä järjestämä ajankohtaispäivä on tarkoitettu kaikille sähkölaitteistojen lämpökuvauksia tekeville henkilöille tai lämpökuvauksesta kiinnostuneille. Päivän aikana käydään läpi...


 

Näytä
SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT EVÄSTESELOSTE TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA