PoE-tekniikka käytännössä, ST-käsikirja 25


Tuotenumero: 412424

PoE-tekniikkaa on alettu hyödyntää entistä enemmän sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien toteutuksissa. Monien sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien energiatehokkuuteen on alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota, ja kehitys on johtanut järjestelmien sekä niihin sisältyvien laitteiden ja komponenttien tehojen pienenemiseen. Kun PoE-tekniikan sallimat syöttötehot ovat samaan aikaan kasvaneet, on syytä olettaa, että PoE-tekniikan käyttö tulee entistä yleisemmäksi ja laajemmaksi.

Julkaisija: Sähkötieto ry
76,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
57,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta
Kirja sopii perusteokseksi alan ammattilaisille, kuten rakennuttajille, suunnittelijoille, urakoitsijoille, sekä järjestelmien ja niiden päätelaitteiden hankintaan ja ylläpitoon osallistuville. Kirja sopii käytettäväksi myös opetustarkoituksiin.

1 PoE-TEKNIIKKA – MISTÄ ON KYSYMYS?
1.1 PoE-järjestelmän periaate
1.2 PoE-standardit
1.3 PoE-järjestelmien tekniset ominaisuudet
1.3.1 Kokoonpanoja
1.3.2 Tehoa syöttävän laitteen (PSE) tyypit ja syötettävän laitteen (PD) saama teho
1.3.3 Napaisuus, kytkennät sekä 2- ja 4-parisuus
1.3.4 Syötettävän laitteen (PD) tunnistus ja virransyötön hallinta
1.4 PoE-tekniikan käyttösovellukset ja käyttörajoitukset
1.5 PoDL-tekniikka


2 PARIKAAPELOINNIN PERUSTEET
2.1 Yleiskaapeloinnin periaate ja standardit
2.1.1 Yleiskaapeloinnin perusajatus
2.1.2 Yleiskaapeloinnin standardointi
2.1.3 Standardien suhde määräyksiin
2.2 Yleiskaapeloinnin rakenne
2.2.1 Toimitilakiinteistön yleiskaapeloinnin esimerkkikokoonpanoja
2.3 Parikaapeloinnin kokoonpanot
2.4 Parikaapeloinnin komponentit
2.4.1 Parikaapelit
2.4.2 Parikaapeliliittimet
2.4.3 Parikaapeloinnin kytkentäkaapelit
2.4.4 Parikaapeloinnin kytkentäpaneelit ja tietoliikennerasiat
2.5 Parikaapeloinnin suorituskyky
2.5.1 MICE-luokitus
2.6 PoE-järjestelmän vaatimukset parikaapeloinnille
2.6.1 PoE-standardien vaatimukset
2.6.2 Standardisarjan EN 50173 vaatimukset


3 PoE-TEHONSYÖTÖN HUOMIOON OTTAMINEN PARIKAAPELOINNIN SUUNNITTELUSSA
3.1 Lähtötietojen kartoitus ja tehonsyötön tavoitteiden määrittely
3.2 RP-kategoriat
3.3 Kaapeleiden lämpeneminen
3.3.1 Kaapeleiden lämpötila
3.3.2 Lämpötilan nousun vaikutukset
3.4 Kategorian RP3 asennusten suunnitteluvaatimukset
3.4.1 Olemassa olevan kaapeloinnin RP3-mukaisuuden arviointi
3.5 Kategorian RP2 asennusten suunnitteluvaatimukset
3.6 Liittimet


4 PoE-TEHONSYÖTÖN HUOMIOON OTTAMINEN PARIKAAPELOINNIN ASENNUKSESSA
4.1 Parikaapeloinnin yleiset asennuskäytännöt
4.1.1 Kaapeleiden käsittely asennettaessa
4.1.2 Parikaapeleiden päättäminen
4.1.3 Parien kytkennät
4.1.4 Suojien käsittely
4.2 Lämpötilan nousun hallinta
4.3 Liitosten kipinöinnin välttäminen
4.4 Merkinnät ja dokumentointi
4.4.1 Merkinnät ja varoitukset
4.4.2 Dokumentointi


5 AKTIIVILAITTEET, LAITETILAT JA JAKAMOT
5.1 PoE-kytkimet
5.1.1 PoE-tehobudjetti
5.1.2 Hallinta- ja valvontaominaisuudet
5.2 PoE-välisyöttölaitteet, PoE-jaottimet ja PoE-solmut
5.2.1 PoE-välisyöttölaitteet
5.2.2 PoE-jaottimet
5.2.3 PoE-solmut
5.3 Laitteiden sijoittaminen, sähkönsyöttö ja lämmönhallinta
5.3.1 Sijoitus ja tilat
5.3.2 Sähkönsyöttö
5.3.3 Lämmöntuotto ja jäähdytys


6 PoE-TEHONSYÖTTÖÖN LIITTYVÄT MITTAUKSET
6.1 Kaapeloinnin testaukset ja mittaukset
6.2 PoE-järjestelmän mittaukset


7 PoE:N KÄYTTÖSOVELLUKSIA TIETO- JA TALOTEKNIIKASSA
7.1 VoIP-puhelimet
7.2 WLAN-tukiasemat
7.3 Koulut
7.4 Sairaalaympäristö
7.5 Rakennusautomaatio
7.6 Kameravalvonta
7.7 Kulunvalvonta
7.8 Info-järjestelmät/AV-järjestelmät
7.9 Yleisäänentoisto- ja kuulutusjärjestelmät
7.10 PoE- tekniikka valaistuksessa
7.11 Ajannäyttöjärjestelmät


8. PoE- TEKNIIKAN HUOMIOIMINEN RAKENNUSTEN SUUNNITTELUSSA JA RAKENTAMISESSA
8.1 Yleistä
8.2 PoE- tekniikan huomioonottaminen asuintalojen suunnittelussa ja rakentamisessa
8.3 PoE- tekniikan huomioonottaminen toimitilakiinteistöjen suunnittelussa ja rakentamisessa
8.4 PoE- tekniikan huomioonottaminen teollisuuden kiinteistöissä ja ratkaisuissa


9 LLDP-PROTOKOLLA PoE-KYTKIMESSÄ

10 PoE-LAITTEIDEN YHTEENSOPIVUUSSERTIFIOINTI

11 PoE-TEKNIIKKAAN LIITTYVIÄ LYHENTEITÄ/KÄSITTEITÄ

76,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
57,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta

Koko B5, 175 sivua
2021/1., painos
ISBN 978-952-231-342-3 (painettu)

Samankaltaiset tuotteet


Optiset verkot - liityntäverkkojen suunnittelu ja toteutus


Tuotenumero: 421324

Kurssilla käydään läpi optisen liityntäverkon suunnittelu ja toteuttaminen kokonaisuudessaan, vaihe vaiheelta. Mitä lupia vaaditaan optisen liityntäverkon rakentamiseen? Kuinka hoidetaan aikataulutus...


 

Näytä

Optiset verkot - mittaukset ja tarkastukset


Tuotenumero: 421328

Kurssilla syvennytään optisen verkon mittauksiin ja tarkastuksiin – sekä liityntäverkkojen että kiinteistöiden sisäverkkojen osalta. On tärkeä ymmärtää, mitä testauskokoonpanoa sovelletaan missäkin, mitkä...


 

Näytä

ST-verkkoversio 1 käyttäjä kestotilaus


Tuotenumero: 431220

Sähkötietokortisto on monipuolinen ammattitietolähde. ST-kortisto opastaa määräysten ja standardien mukaisiin toimintatapoihin ja ratkaisuihin. ST- kortit helpottavat käytännön työtä esimerkein, lomakkein...


86,00 €


Listaan

ST-verkkoversio 4 käyttäjää kestotilaus


Tuotenumero: 431221

ST-kortit helpottavat käytännön työtä käytännönläheisten esimerkkien, mallilomakkeiden ja muistilistojen avulla. ST-korteista, -käsikirjoista, -ohjeistoista, -esimerkeistä ja raporteista koostuva ammattitietolähde...


107,50 €


Listaan
SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT EVÄSTESELOSTE TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA