Taloteknisten järjestelmien tiedonsiirto, ST-käsikirja 21


Tuotenumero: 412153

Tähän kirjaan on koottu perustietoa talotekniikassa käytetyistä tiedonsiirtotavoista ja niiden taustoista ja periaatteista. Kirjassa esitellään niin topologiat, laitteet, viestien kulku, eri teknologiat kuin yleiskaapeloinnin rooli talotekniikan toiminnassa. Kirjassa on käsitelty talotekniikan tiedonsiirron toteutusten erityispiirteitä niin suunnittelussa kuin asennuksessakin.

 

Tietoverkot ja niiden avulla tapahtuva tiedonvälitys ovatkin tänä päivänä olennainen osa talotekniikkaa ja sen jokaista osa-aluetta LVI-tekniikasta sähkö- ja automaatiotekniikkaan.

Julkaisija: Sähkötieto ry
76,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
57,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta
Kirja soveltuu perustietolähteeksi niin alan opiskelijoille kuin ammattilaisille.

1 JOHDANTO

2 MÄÄRÄYKSET, STANDARDIT JA OHJEET

2.1 MÄÄRÄYKSET

2.2 STANDARDOINTI

2.3 OHJEET

3 TOPOLOGIAT JA VERKON LIIKENNE

3.1 TOPOLOGIAT ELI VERKON RAKENTEET

 • 3.1.1 Väylätopologia
 • 3.1.2 Tähtitopologia
 • 3.1.3 Rengastopologia
 • 3.1.4 Mesh-topologia
 • 3.1.5 Muut topologiat

3.2 OSI-MALLI

3.3 LOOGISET YHTEYDET

 • 3.3.1 Yhteyden muodostaminen
 • 3.3.2 Tiedonsiirron periaatteet

3.4 VIESTIT JA NIIDEN KULKU VÄYLÄLLÄ

 • 3.4.1 Analogiset ja digitaaliset viestit
 • 3.4.2 Bittien linjakoodaustavat
 • 3.4.3 Osoitteet ja sanomapaketit
 • 3.4.4 Viestin vuoro väylällä

3.5 VERKKOJEN VÄLISET RAJAPINNAT

4 TIETOVERKKOLAITTEET JA TIEDONSIIRTOMEDIAT

4.1 TIETOVERKKOJEN LUOKITTELU

4.2 TIETOVERKKOLAITTEET

 • 4.2.1 Palvelin (server)
 • 4.2.2 Toistin (repeater)
 • 4.2.3 Silta (bridge)
 • 4.2.4 Reititin (router)
 • 4.2.5 Yhdyskäytävä (gateway)
 • 4.2.6 Väyläsovittimet

4.3 TIEDONSIIRTOMEDIAT

 • 4.3.1 Kierretty pari
 • 4.3.2 Koaksiaalikaapeli
 • 4.3.3 Optiset kuidut
 • 4.3.4 Radioverkko
 • 4.3.5 IR-verkko
 • 4.3.6 Sähköverkko

5 YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄ OSANA TALOTEKNISTÄ TIEDONSIIRTOA JA KOKONAISUUTTA

5.1 YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄ KIINTEISTÖISSÄ

5.2 YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄN RAKENNE JA TOIMINNALLISET OSAT

5.3 KAAPELOINTIKOKOONPANOT, RAJAPINNAT JA MITOITUS

 • 5.3.1 Määrämuotoiset kokoonpanot
 • 5.3.2 Vaihtoehtoiset kokoonpanot

5.4 SPE – UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TALOTEKNISTEN JÄRJESTELMIEN TOTEUTTAMISEEN

5.5 TALOTEKNIIKAN HUOMIOON OTTAMINEN YLEISKAAPELOINNIN SUUNNITTELUSSA

5.6 VAIHTOEHTOISTEN KOKOONPANOJEN JA SPE:N HYÖDYNTÄMINEN TALOTEKNISISSÄ JÄRJESTELMISSÄ

 • 5.6.1 MPT-siirtotie
 • 5.6.2 E2E-siirtotie
 • 5.6.3 Yksiparinen kaapelointi

5.7 POWER OVER ETHERNET – TEHONSYÖTTÖ PARIKAAPELISSA

5.8 YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄN KEHITYSNÄKYMIÄ TALOTEKNIIKAN NÄKÖKULMASTA

6. PROTOKOLLAT JA TEKNOLOGIAT

6.1 PROTOKOLLAN TARKOITUS JA TAUSTA

6.2 ERI PROTOKOLLAT JA TEKNOLOGIAT

 • 6.2.1 BACnet
 • 6.2.2 KNX
 • 6.2.3 Modbus
 • 6.2.4 M-Bus
 • 6.2.5 DALI
 • 6.2.6 EnOcean
 • 6.2.7 X10
 • 6.2.8 LonWorks
 • 6.2.9 Rajapintojen tekniikoita

6.3 TEKNOLOGIOIDEN EROT

7 TIEDONSIIRTOVERKKOJEN SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN

7.1 TIEDONSIIRTOVERKKOJEN HÄIRIÖT JA NIIHIN VARAUTUMINEN

 • 7.1.1 Häiriöt ja niiden syntyminen
 • 7.1.2 Kaapeloinnin häiriösuojaus
 • 7.1.3 Impedanssisovitus

7.2 LANGATON TIEDONSIIRTO

 • 7.2.1 Vaimennus ja heijastus
 • 7.2.2 Langattomat signaalit kerrosten välillä
 • 7.2.3 Langattomien verkkojen rakenteet
 • 7.2.4 Langattoman verkon haasteet

7.3 SUUNNITTELUN JA ASENTAMISEN ERITYISPIIRTEITÄ

 • 7.3.1 Suunnittelijoiden yhteistyö
 • 7.3.2 Hankintarajojen määrittely
 • 7.3.3 Kaapeloinnin sijoittaminen ja tarkastaminen
 • 7.3.4 Käyttöönotto ja luovutus
 • 7.3.5 Dokumentointi

7.4 TIETOTURVALLISUUS

76,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
57,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta

Koko B5, 103 sivua

3., uud. painos

ESPOO 2022

ISBN 978-952-231-351-5 (painettu)

ISBN 978-952-231-366-9 (pdf)

Samankaltaiset tuotteet


SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA