SFS 6002 sähkötyöturvallisuus - tilauskurssina


Tuotenumero: 422203

Kun ei ole aikaa osallistua yleisiin koulutustilaisuuksiin, kun kurssien aikataulut eivät sovi, osallistujia samasta organisaatiosta on useita tai kurssipaikka on liian kaukana, on yrityskohtainen koulutus paras vaihtoehto. Asiantuntevasta koulutuksesta on hyötyä pitkään. Paitsi uusinta tietoa, koulutus antaa aina myös valmiuksia oppia uutta ja soveltaa uutta tietoa omiin jokapäiväisiin työtehtäviin. Sähköalan töitä tekevien henkilöiden koulutus- ja opastusvastuu kuuluu yleisesti työnantajalle. Sähköalan töiden osalta vastuu kuuluu myös sähkötöiden johtajalle ja käytönjohtajalle. Jotta turvallisuus sähkötöissä toteutuu, on yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus uusittava siten, että koulutusten väli on enintään 5 vuotta.

Koulutuksen sisällöksi valitaan yhdessä yrityksesi toiminnan kannalta tärkeät asiat. Ne, jotka ovat muuttuneet tai ne, jotka eniten kaipaavat kertausta. 

 
Yrityskohtaisella kurssilla voi aina painottaa yrityksen kannalta keskeisiä seikkoja.Päivän aikana kerrataan turvalliset työskentelytavat erilaisissa sähkö- ja käyttötöissä sekä sulakkeiden vaihdossa. Samoin henkilökohtaisten jännitetyö- ja suojavälineiden käyttöä painotetaan.

Tilauskursseissa koulutuksen aika ja paikka on sovittavissa.

Koulutus voidaan järjestää tiloissanne tai varaamassanne paikassa.

Jenna Kauppila, Timo Ylinen, Henrik Rousku, Esa Tiainen Sähköinfo Oy:stä

 
Lisätietoja kouluttajistamme löydät esittelysivulta

Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002 sisältää sähkötöiden turvallista tekemistä koskevat perusohjeet ja turvallisuusvaatimukset. Koulutuksen alussa kerrataan kuolemaan johtaneet sähkötapaturmat, sähköiskujen, valokaarien ja sähkö- ja magneettikenttien aiheuttamat vaarat. Samoin käydään läpi tärkeimmät sähkötyön tekemiseen liittyvät määräykset, ohjeet, työn organisointi ja henkilöiden vastuut.

 
8 tunnin kurssipäivän ohjelma voi koostua esim. seuraavista osa-alueista: 
  • Sähkön vaarat ja tapaturmat 
  • Standardin perusperiaatteet 
  • Käyttötoimenpiteet ja toiminnan tarkistukset
  • Ohjeistus ja koulutus 
  • Yleistä työmenetelmistä 
  • Työskentely jännitteettömänä 
  • Jännitetyöt 
  • Työt jännitteisten osien läheisyydessä 
  • Kunnossapitokäytännöt

Pyydä tarjous yllä olevasta painikkeesta. 

 
Tilauskurssi sisältää koulutuksen ja aineiston, tarvittaessa koulutuspaikan tarjoiluineen.

Koulutukseen sisältyy koe, jonka perusteella kaikille osallistujille annetaan todistus ja hyväksytysti kokeesta suoriutuneille Henkilö- ja Yritysarviointi Seti Oy:n sähkötyöturvallisuuskortti. 

Lisätietoja SFS 6002 koulutuksesta tilauskurssina saat: Esa Tiainen, 09 5476 1319 , esa.tiainen@sahkoinfo.fi

Kurssilaiset ovat arvioineet tilaisuuden kokonaisuutena 3,80 (asteikko 1-4) 
 
Kurssipalautteita:

"Hyvä" Hyöty: "Kaikki" 3/2021
"Hyvä" Hyöty: "Turvallisuus" 3/2021
"Asiallinen kurssi" Hyöty: "Hyvää koulutuksen kertausta" 3/2021
"Hyvä" Hyöty:Mikä on jännitetyötä ja mikä ei" 3/2021
"Ihan hyvä" Hyöty: "Turvallisuus" 3/2021
"Todella hyvä" Hyöty: "Toimenpiteet tilanteissa" 10/2020
"Tosi hyvä ja selkeä kononaisuus" Hyöty: "Kaikesta tiedosta on hyötyä" 10/2020
"Sopivan tiivis paketti" Hyöty: "Kuka saa tehdä ja minkälaisia töitä" 10/2020
"Hyvä" Hyöty: "kaikki" 9/2020
"Erinomainen" 9/2020
"Palautti asiat mieleen" 9/2020
"Hyvä kurssi" Hyöty: "tasaisesti kaikki" 9/2020

 
Anna palautetta kurssista palautelomakkeella

Samankaltaiset tuotteet


SFS 6002 i praktiken


Tuotenumero: 411220

Utgåva 3 av standarden SFS 6002, Säkerheten vid elarbeten, publicerades i april 2015. Föregående utgåva var ända från år 2005. Bakgrunden till förnyandet är förnyandet av den europeiska förebildstandarden...


32,00 €


Listaan

SFS 6002 in practice


Tuotenumero: 411221

The renewed 3:rd edition of The Electrical Safety Standard SFS 6002 was published in April 2015. The book “SFS 6002 in practice” (4:th ed.) is also renewed in accordance with the new standard. In the process...


32,00 €


Listaan

SFS 6002 käytännössä


Tuotenumero: 411219

Kirja uudistettiin vuonna 2015 uuden standardin mukaiseksi. Samalla kirjan sisältö käytiin kokonaisuudessaan läpi ja uudistettiin monelta osin. Tavoitteena oli saada aikaan vielä edeltäjiänsäkin selkeämpi...


32,00 €


Listaan

SFS 6002 käytännössä kouluttaja-aineisto


Tuotenumero: 451138

Kouluttaja-aineisto sisältää Power Point -esityksinä yhteensä 8 sähkötyöturvallisuuskurssin luentoa, joiden avulla yrityksen sisäinen koulutus voidaan rakentaa ja toteuttaa.    


660,00 €


Listaan

SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus-kouluttajakoulutus


Tuotenumero: 421201

Käymme päivän aikana läpi SFS 6002 sähkötyöturvallisuusstandardin sisällön Sähköinfon tuottaman laadukkaan koulutusmateriaalin avulla.  Saat tietoa mm. siitä, miten itse aloitat koulutuksien järjestämisen,...


 

Näytä

SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus-kouluttajakoulutus tilauskurssina


Tuotenumero: 422201

SFS 6002-kouluttajakoulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka antavat SFS 6002-standardin mukaisia sähkötyöturvallisuuskoulutuksia. Mikäli yleisten kurssien aikataulut eivät sovi, osallistujia samasta...


 

Näytä
SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA