Tietotekniset järjestelmät


e-lomakkeet toimivat lähes kaikissa uudenaikaisissa mobiililaitteissa ja internet-selaimissa.

Kertaostettavan e-lomakkeen voit tilata verkkokaupan osta- painikkeella, jolloin se siirtyy ostoskoriin.

Maksettuasi ostoksen saat n. 30 min kuluttua sähköpostiisi vahvistuksen lomakkeen käyttöoikeudesta sekä ohjeet Severi- palveluun kirjautumiseen (tarkista varmuuden vuoksi myös roskapostikansio).

Lomakkeen sähköinen täyttö tapahtuu Severi- palvelussa, http://severi.sahkoinfo.fi/elomake. Palveluun kirjautuneena voit täyttää, esikatsella ja tallentaa lomakkeen. Lomakkeiden ja lomaketallenteiden täyttö on mahdollista myös yleisimmillä mobiililaitteilla, tallenteet löytyvät Severi- palvelun kohdasta Lomakkeet -> Yksittäin ostetut.

Valmiiksi täytetyn lomakkeen voit lähettää sähköpostilla (enintään kolmeen osoitteeseen) tai tulostaa, jolloin lomakkeesta syntyy PDF-dokumentti ja kertaostoksen käyttöoikeus on käytetty, eikä lomaketta voi enää sähköisesti täyttää.

Lomakkeiden käyttöohje, katso https://sahkoinfo.epalvelu.fi/forms/ohje/kayttoohje

Kertaostettava lomake ei sisällä kaikkia lomakepalveluun sisältyviä ominaisuuksia, kuten lomakkeen automaattinen täyttö Severi- palveluun tallennetuilla tiedoilla ja lomakkeen sähköinen allekirjoitus. Lomakkeiden jatkuvaan käyttöön suosittelemme lomakepalvelun hankintaa tai lomakepalvelun sisältävän lisenssin hankintaa.


Tietotekniset järjestelmät


ST 42.01 Kiinteistön tietoliikenneverkon hoitosopimus


Tuotenumero: 433204

Lomake kiinteistön tietoliikenneverkon hoitosopimuksen laatimiseen. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan verkkokaupan...


5,00 €


Listaan

ST 51.21.01 Yhteystiedot


Tuotenumero: 433188

Lomake on tarkoitettu projektissa toimivien henkilöiden tietojen kokoamiseen, projektidokumenttien jakeluiden dokumentointiin ym. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden...


5,00 €


Listaan

ST 51.21.02 Mittalaitteet


Tuotenumero: 433190

Lomake mittalaitetietojen dokumentointiin. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan verkkokaupan kautta "osta" painikkeella...


5,00 €


Listaan

ST 51.21.15 Mittauspöytäkirja. Staattiselta sähköltä suojatun alueen ESD-mittaukset


Tuotenumero: 433177

Staattiselta sähköltä suojattua aluetta kutsutaan EPA-alueeksi. Vaatimusten mukaan toteutetulla EPA-alueella voidaan käsitellä turvallisesti staattiselle sähkölle herkkiä tuotteita ilman vaurioitumisriskiä....


5,00 €


Listaan

ST 51.21.17 Käyttöönottotarkastuspöytäkirja rakenteella Ex"i" suojatuille asennuksille


Tuotenumero: 433178

Tämä käyttöönottotarkastuspöytäkirja on tarkoitettu räjähdysvaarallisiin tiloihin asennettujen, rakenteita EX”i” sisältävien sähkölaitteiden, järjestelmien sekä asennusten käyttöönottotarkastusten dokumentointiin....


5,00 €


Listaan

ST 51.21.18 Käyttöönottotarkastuspöytäkirja rakenteilla Ex"p" ja Ex”pD” suojatuille asennuksille


Tuotenumero: 433179

Tämä käyttöönottotarkastuspöytäkirja on tarkoitettu räjähdysvaarallisiin tiloihin asennettujen, rakenteita, EX”p” ja Ex”pD” (pölytiloissa), sisältävien sähkölaitteiden, järjestelmien sekä asennusten käyttöönottotarkastusten...


5,00 €


Listaan

ST 51.21.19 Käyttöönottotarkastuspöytäkirja rakenteilla Ex"d", Ex"e", Ex"n" ja Ex"t" suojatuille asennuksille


Tuotenumero: 433180

Tämä käyttöönottotarkastuspöytäkirja on tarkoitettu räjähdysvaarallisiin tiloihin asennettujen, rakenteita EX”d”, Ex"e", Ex"n" tai Ex"t" sisältävien sähkölaitteiden, järjestelmien sekä asennusten käyttöönottotarkastusten...


5,00 €


Listaan

ST 605.03.01 Talojakamon kytkentäkortti


Tuotenumero: 433174

Talojakamon kytkentöjen dokumentointiin tarkoitettu lomake.   Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan verkkokaupan kautta...


5,00 €


Listaan

ST 605.03.02 Kotijakamon kytkentäkortti


Tuotenumero: 433175

Kotijakamon kytkentöjen dokumentointiin tarkoitettu lomake.   Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan verkkokaupan kautta...


5,00 €


Listaan

ST 605.03.03 Jakamon kytkentäkortti


Tuotenumero: 433176

Jakamoiden (kerros ym.) kytkentöjen dokumentointiin tarkoitettu lomake. Jakamon voi nimetä lomakkeella. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava...


5,00 €


Listaan

ST 611.40 Asuinkiinteistön yleiskaapelointijärjestelmän tarkastuspöytäkirja


Tuotenumero: 433128

Tarkastuspöytäkirja on tarkoitettu käytettäväksi asuinkiinteistöjen yleiskaapelointijärjestelmän suorituskyvyn ja rakenteellisten vaatimuksien toteamiseen. Pöytäkirjan hyväksymistestaus ja tarkastusmenettely...


5,00 €


Listaan

ST 621.40 Tarkastuspöytäkirja. Kiinteistön sisäinen yhteisantennijärjestelmä


Tuotenumero: 433127

Tätä pöytäkirjaa käytetään Viestintäviraston määräyksen 65 vaatimana tarkastusasiakirjana yhteisantenniverkon ja -järjestelmän osalta.   Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden...


5,00 €


Listaan

ST 631.50 Käyttöönottotarkastuspöytäkirja. Yleisäänentoisto-, poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmä


Tuotenumero: 433224

Lomake yleisäänentoisto-, poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmien käyttöönoton dokumentointiin. Pöytäkirjalomake on tarkoitettu avuksi toteutuksesta vastaavan liikkeen tekemään oman työn tarkastukseen...


5,00 €


Listaan

ST 631.51 Mittauspöytäkirja. Yleisäänentoisto, poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmä, akustiset mittaukset


Tuotenumero: 433173

Lomake yleisäänentoisto-, poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmien akustisten mittausten dokumentointiin. Pöytäkirjalomake on tarkoitettu avuksi akustisista mittauksista vastaavan liikkeen tekemään...


5,00 €


Listaan

ST 631.52 Mittauspöytäkirja. Yleisäänentoisto-, poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmä. Kaiutinlinjojen impedanssi- ja maavuotomittaus


Tuotenumero: 433226

Lomake yleisäänentoisto-, poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmien kaiutinlinjojen impedanssi- ja maavuotomittausten dokumentointiin (Käyttöönottotarkastuspöytäkirjan (ST 631.50) liitteeksi). Kyseessä...


5,00 €


Listaan

ST 631.53 Yleisäänentoisto-, poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmän kaiutinverkoston määrittelymatriisi


Tuotenumero: 433172

Lomake yleisäänentoisto-, poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmän kaiutinverkoston määrittelymatriisin laadintaan ja dokumentointiin. (Käyttöönottotarkastuspöytäkirjan (ST 631.50) liitteeksi). ...


5,00 €


Listaan

ST 660.40 Kiinteistö- ja tilaturvallisuustasojen määritys


Tuotenumero: 433207

Lomake on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä ST-ohjeiston 4, Kiinteistö- ja tilaturvallisuuden tasot kanssa kiinteistö- ja tilaturvallisuustasojen määrittämiseen ja niiden kirjaamiseen. Kyseessä on kertaostos,...


5,00 €


Listaan

ST 662.40 Paloilmoittimen elinkaarikirja


Tuotenumero: 433240

Paloilmoittimen elinkaarikirja on paloilmoitinjärjestelmän perusasiakirja, johon kirjattujen asioiden oletetaan säilyvän muuttumattomina koko järjestelmän elinkaaren ajan. Haltijan edustaja laatii elinkaarikirjan...


5,00 €


Listaan

ST 662.40.01 Paloilmoittimen lokikirja


Tuotenumero: 433251

Paloilmoittimen lokikirjaan merkitään kaikki paloilmoitinjärjestelmän vaiheittain etenevät toimenpiteet, kuten muutokset, lisäykset, poistot, määräaikaistarkastukset, katselmoinnit ym. sekä niiden suorittajat....


5,00 €


Listaan

ST 662.40.02 Paloilmoittimen elinkaarikirjan toteutusliite


Tuotenumero: 433248

Paloilmoittimen elinkaarikirjan toteutusliitteellä dokumentoidaan elinkaarikirjassa määritellyn paloilmoittimen toteutus. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen....


5,00 €


Listaan

ST 662.41 Paloilmoittimen asennustodistus


Tuotenumero: 433154

Lomake on tarkoitettu paloilmoittimen asennustodistuksen laadintaan. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan verkkokaupan...


7,90 €


Listaan

ST 662.42 Paloilmoitinjärjestelmän kaapeloinnin tarkastus- ja mittauspöytäkirja


Tuotenumero: 433157

Pöytäkirjalomake on tarkoitettu käytettäväksi paloilmoitinjärjestelmän kaapeloinnin tarkastusten ja mittausten dokumentointiin. Kaapeloinnin asennuksen jälkeen sen kunto ja vaatimustenmukaisuus on yleensä...


5,00 €


Listaan

ST 662.43 Lomake Paloilmoittimen toteutuksen osapuolten tehtävät


Tuotenumero: 433232

Lomakkeen tarkoituksena on selventää toteutuksen osapuolten tehtävienjakoa ja helpottaa paloilmoittimen toteutukseen sisältyvien toimenpiteiden kohdekohtaista määrittelyä. Kyseessä on kertaostos,  joka...


5,00 €


Listaan

ST 662.44 Paloilmoittimen ilmoituksensiirtoyhteyden asennustodistus


Tuotenumero: 433249

Paloilmoittimen ilmoituksensiirtoyhteyden asennustodistuksen avulla varmistetaan, että ilmoituksensiirtoyhteys on toteutettu pelastustoimen laitelain sekä paloilmoittimen elinkaarikirjassa ja muissa toteutusasiakirjoissa...


5,00 €


Listaan

ST 662.51 Palovaroittimen asennustodistus


Tuotenumero: 433130

Lomake palovaroittimen asennustodistuksen laadintaan. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan verkkokaupan kautta "osta"...


5,00 €


Listaan

ST 663.39 Murtoilmaisujärjestelmän kaapeloinnin tarkastus- ja mittauspöytäkirja


Tuotenumero: 433228

Pöytäkirjalomake on tarkoitettu käytettäväksi murtoilmaisujärjestelmän kaapeloinnin tarkastusten ja mittausten dokumentointiin. Kaapeloinnin asennuksen jälkeen sen kunto ja vaatimustenmukaisuus on yleensä...


5,00 €


Listaan

ST 663.40 Kameravalvontajärjestelmän asennustodistus


Tuotenumero: 433146

Kameravalvontajärjestelmän asennustodistuksen avulla järjestelmän toteutuksesta vastaava liike dokumentoi kohdekohtaisesti määritellyn järjestelmän asennukseen liittyviä toimenpiteitä, kuten järjestelmän...


5,00 €


Listaan

ST 663.41 Kulunvalvontajärjestelmien tarkastuspöytäkirja


Tuotenumero: 433169

Pöytäkirjalomake on tarkoitettu käytettäväksi kulunvalvontajärjestelmän toteutuksesta vastaavan liikkeen tekemään oman työn tarkastukseen ja se sopii myös vastaanottotarkastuksissa käytettäväksi. Kyseessä...


5,00 €


Listaan

ST 663.42 Murtoilmaisujärjestelmän tarkastuspöytäkirja


Tuotenumero: 433134

Pöytäkirjalomake on tarkoitettu avuksi murtoilmaisujärjestelmän toteutuksesta vastaavan liikkeen tekemään oman työn tarkastukseen ja se sopii käytettäväksi myös vastaanottotarkastuksissa Kyseessä on kertaostos,...


5,00 €


Listaan

ST 663.44 Kulunvalvontajärjestelmän toteutuspöytäkirja


Tuotenumero: 433170

Pöytäkirjalomake on kulunvalvontajärjestelmän kohdekohtaiseksi toteutusasiakirjaksi tarkoitettu pöytäkirjamalli. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen....


5,00 €


Listaan

ST 663.45 Murtoilmaisujärjestelmän toteutuspöytäkirja


Tuotenumero: 433139

Pöytäkirjalomake on murtoilmaisujärjestelmän kohdekohtaiseksi toteutusasiakirjaksi tarkoitettu pöytäkirjamalli. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. ...


5,00 €


Listaan

ST 664.01 Tallentavan kameravalvonnan tietosuojaseloste


Tuotenumero: 433229

Lomake tallentavan kameravalvonnan tietosuojaselosteen laadintaan. Kyseessä on kertaostos, joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan verkkokaupan kautta...


5,00 €


Listaan

ST 664.02 Kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmä, rekisteriseloste


Tuotenumero: 433230

Lomake kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmän rekisteriselosteen laadintaan. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan...


5,00 €


Listaan

ST 664.40 Kameravalvontajärjestelmän kaapeloinnin tarkastus- ja mittauspöytäkirja


Tuotenumero: 433227

Pöytäkirjalomake on tarkoitettu käytettäväksi kameravalvontajärjestelmän kaapeloinnin tarkastusten ja mittausten dokumentointiin. Kaapeloinnin asennuksen jälkeen sen kunto ja vaatimustenmukaisuus on yleensä...


5,00 €


Listaan

ST 665.40 Kulunvalvontajärjestelmän kaapeloinnin tarkastus- ja mittauspöytäkirja


Tuotenumero: 433231

Pöytäkirjalomake on tarkoitettu käytettäväksi kulunvalvontajärjestelmän kaapeloinnin tarkastusten ja mittausten dokumentointiin. Kaapeloinnin asennuksen jälkeen sen kunto ja vaatimustenmukaisuus on yleensä...


5,00 €


Listaan

ST 666.40 Savunhallintajärjestelmä. Asennustodistus


Tuotenumero: 433141

Asennustodistuksella savunhallintajärjestelmän asentanut liike varmistaa, että laitteisto on asennettu suunnitelmien mukaan ja järjestelmän toimivuus palotilanteessa on varmistettu riittävillä testauksilla,...


5,00 €


Listaan

ST 666.41 Savunhallintajärjestelmän toteutuspöytäkirja


Tuotenumero: 433131

Savunhallintajärjestelmän toteutuspöytäkirjaa käytetään työkaluna toteutusvaiheiden seurannassa ja dokumentoinissa. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen....


5,00 €


Listaan

ST 673.40 Tarkastuspöytäkirja. Sairaaloiden ja palvelutalojen hoitajakutsujärjestelmät


Tuotenumero: 433171

Tarkastuspöytäkirja on tarkoitettu apuvälineeksi hoitajakutsujärjestelmän asentaneen liikkeen tekemään oman työn tarkastukseen ja se sopii käytettäväksi myös vastaanottotarkastuksissa. Kyseessä on kertaostos,...


5,00 €


Listaan

ST 681.40 Toimitilakiinteistön yleiskaapelointijärjestelmän tarkastuspöytäkirja


Tuotenumero: 433143

Tarkastuspöytäkirja on tarkoitettu käytettäväksi toimitilakiinteistön yleiskaapelointijärjestelmän suorituskyvyn ja rakenteellisten vaatimusten toteamiseen. Pöytäkirjan hyväksymistestaus ja tarkastusmenettely...


5,00 €


Listaan

ST 681.43 Asuinkiinteistön yleiskaapelointijärjestelmän laatusuunnitelma


Tuotenumero: 433148

Laatusuunnitelma on olennainen osa standardienmukaisen yleiskaapelointijärjestelmän toteuttamista. Laatusuunnitelman avulla sovitaan tilaajan kanssa työmenetelmistä ja -tekniikoista, kaapeloinnin suorituskyvyn...


7,90 €


Listaan

ST 681.46 Toimitilakiinteistön yleiskaapelointijärjestelmän laatusuunnitelma


Tuotenumero: 433252

Laatusuunnitelma on olennainen osa standardienmukaisen yleiskaapelointijärjestelmän toteuttamista. Laatusuunnitelman avulla sovitaan tilaajan kanssa työmenetelmistä ja -tekniikoista, kaapeloinnin suorituskyvyn...


7,90 €


Listaan

ST 715.40 Käyttöönottotarkastuspöytäkirja rakennusautomaation taajuusmuuttajakäytöille


Tuotenumero: 433133

Rakennusautomaation  taajuusmuuttajakäyttöjen käyttöönoton dokumentointiin tarkoitettu tarkastuspöytäkirjamalli. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen....


5,00 €


Listaan

ST 730.00 Toimitustarkastuspöytäkirja


Tuotenumero: 433166

Toimitustarkastuspöytäkirja on tarkoitettu esim. työmaalle tulleiden laite- ja/tai tarvikelähetysten dokumentointiin. Tarkastuksella varmistetaan, että työmaalle saapuneet ja/tai asennetut laitteet vastaavat...


5,00 €


Listaan

ST 730.01 Asennus- ja kytkentätarkastuspöytäkirja


Tuotenumero: 433152

Lomake soveltuu asennus- ja kytkentätarkastusten dokumentointiin (oman työn tarkastaminen). Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake...


5,00 €


Listaan

ST 730.02 Toimintatarkastuspöytäkirja


Tuotenumero: 433167

Toimintatarkastuspöytäkirja on tarkoitettu urakoitsijan suorittaman säätöpiirikohtaisen toimintatarkastuksen dokumentiksi. Tarkastuksella varmistetaan esimerkiksi, että varotoiminnot ja lukitukset toimivat...


5,00 €


Listaan

ST 730.03 Tarkastuspöytäkirja. Urakoitsijan suorittama rakennusautomaatiotöiden itselleluovutustarkastus


Tuotenumero: 433168

Tarkastuspöytäkirjalomake on tarkoitettu käytettäväksi rakennusautomaatiotöiden itselleluovutustarkastusten dokumentointiin. Kyseessä on kertaostos, joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen....


5,00 €


Listaan

ST 730.04 Rakennusautomaatiojärjestelmän kaapeloinnin tarkastus- ja mittauspöytäkirja


Tuotenumero: 433185

Pöytäkirjalomake on tarkoitettu käytettäväksi rakennusautomaatiojärjestelmän kaapeloinnin tarkastusten sekä mittausten dokumentointiin. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden...


5,00 €


Listaan

ST 730.05 Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien tietoturvan tarkastuspöytäkirja


Tuotenumero: 433189

Lomake on tarkoitettu sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien tietoturvaan liittyvien tarkastusten dokumentointiin. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen....


5,00 €


Listaan

ST 95.59.03 Ilmoitus sähkötöistä


Tuotenumero: 433253

Lomake soveltuu sähkötöistä ilmoittamiseen esimerkiksi kohteen käytönjohtajalle.   Kyseessä on kertaostos, joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan...


5,00 €


Listaan

ST 96.70.06 Asiakirjaluettelo


Tuotenumero: 433193

Lomake soveltuu erilaisten asiakirjaluetteloiden laadintaan, sitä voi käyttää esimerkiksi ylläpitodokumenttien, kuten käyttöönottodokumenttien, käyttöohjeiden ym. luettelointiin. Kyseessä on kertaostos,...


5,00 €


Listaan

ST 98.54 Paloilmoittimen kunnossapito-ohjelma


Tuotenumero: 433206

Lomake on tarkoitettu paloilmoittimen kunnossapito-ohjelman laadintaan. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan verkkokaupan...


5,00 €


Listaan


SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT EVÄSTESELOSTE TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA