Talous, laki ja työmaanhoito


STUL-kohdelaatu, sähköinen aineisto


Tuotenumero: 411401

Sähköurakoitsijoiden asiakkaat edellyttävät palvelujen tuottajilta takuita tuotteiden ja palvelujen laadusta. Yritykset kuvaavat toimintatapansa yleensä laatujärjestelmissään.   STUL-kohdelaatu on mainio...


95,00 €


Listaan

Sähköalan säännökset 2021


Tuotenumero: 211156

Sähköalaa säätelevät monet eri määräykset ja ohjeet. Valvova viranomainen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) antaa näiden määräysten soveltamista yhtenäistäviä teknisiä ja hallinnollisia ohjeita....


86,00 €


Listaan

Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimus 2020 - 2022


Tuotenumero: 411528

Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimusta sovelletaan yleissitovana työehtosopimuksena sähkölaitteistojen rakennus-, korjaus-, huolto- ja ylläpitotöissä tai näihin läheisesti liittyvissä tehtävissä...


35,00 €


Listaan

Sähköurakan yksikkökustannuksia 2021/I, kertatilaus


Tuotenumero: 411752

Kirja sisältää kustannustietoa eri materiaali- ja asennustaparatkaisuista valmiiksi laskettuna usealla eri asennustavalla neljässä hintatasossa. HUOM! Jos Sinulla on tarvetta tämän kirjan vanhempiin paperisiin...


90,20 €


Listaan

Sähköurakan yksikkökustannuksia 2021/I, kestotilaus


Tuotenumero: 411753

Kirja sisältää kustannustietoa eri materiaali- ja asennustaparatkaisuista valmiiksi laskettuna usealla eri asennustavalla neljässä hintatasossa.   HUOM! Jos Sinulla on tarvetta tämän kirjan vanhempiin...


82,20 €


Listaan

Sähköurakoitsijan tarjouslaskenta


Tuotenumero: 411412

4., uudistettu painos Jotta saataisiin sähköurakan toimeksianto yhä kiristyvillä markkinoilla, yrityksen tarjouslaskennan on oltava toimivaa ja luotettavaa. On tärkeää, että tarjousprosessi saadaan toteutettua...


42,00 €


Listaan

Talotekniikka-alan työehtosopimus toimihenkilöille 9.3.2020-28.2.2022


Tuotenumero: 411527

Talotekniikka-alan työehtosopimusta toimihenkilöille sovelletaan yleissitovana työehtosopimuksena sähkö- ja lvi-alojen asennuksia tekevien yritysten palveluksessa olevien teknisten ja taloushallinnon toimihenkilöiden...


13,00 €


Listaan

Työmaanhoito


Tuotenumero: 411652

Projektin lopputulos pyritään saavuttamaan sellaisena kuin se on suunniteltu. Tulos joko onnistuu hyvin tai se voi olla rimaa hipoen hyväksyttävissä. Oikeanlainen toiminta saadaan projektin systemaattisesta...


48,00 €


Listaan

Urakoitsijan YSE-opas


Tuotenumero: 411407

Urakoitsijan YSE-opas kirjan neljäs, täysin uusittu painos sisältää muun muassa seuraavat uudet aihealueet: ennakoiva sopimussuunnittelu sekä YSE-ehtojen tarkasteleminen tarjouslaskennan näkökulmasta....


75,00 €


Listaan

SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA