Sähköinfo | Sähkölaitteistojen kuntotutkijakoulutus


Tuotenumero: 421109

Kolme tehokasta päivää monilta kuntotutkimuksen osa-alueilta! 

Kuntotutkijan on tunnettava niin vanhojen laitteistojen erityispiirteitä kuin uusien tekniikoiden ominaisuuksia. Hänen on myös tunnettava niin vanhojen kuin uusien lainsäädäntöjen, asennusmääräysten ja standardien vaatimukset. Haitaksi ei ole myöskään tuntea jonkin verran tuleviakin vaatimuksia.  Tällä kurssilla käymme tätä kaikkea läpi. Tärkeitä kurssilla opittavia asioita ovat itse kuntotutkijasopimuksen tekemisen lisäksi kuntotutkimuksen sisältö ja tutkimuksen raportointi ja kohteessa toimiminen turvallisesti.


Kurssin kaksipäiväisen teoriaosuuden lisäksi annamme harjoituspäivään mennessä palautettavan kotitehtävän, josta selviydyt kurssilla saamasi opin ja jaetun materiaalin avulla. Harjoitustehtävän takia ei vielä tarvitse lähteä etsimään kuntotutkimuskohdetta, vaan käytännön tekemistä harjoitellaan vielä yleensä noin muutaman viikon kuluttua teoriajakson jälkeen pidettävän harjoituspäivän aikana.
Kurssimateriaalina Sähköremontti-kirja. Kurssi tarjolla ainoastaan Sähköinfolla. 

Seuraava harjoituspäivä on 31.5.2024

Kurssin sisällöstä saat lisätietoja Jenna Kauppila, jenna.kauppila@sahkoinfo.fi p.041 453 4081

1460,00 € (+ alv 24%) normaalihinta
1255,00 € (+ alv 24%) jäsenhinta
Kurssilta saa hyödyllistä tietoa kuntotutkimuksen markkinointiin, tekemiseen ja raportointiin liittyen. Kurssin hyväksytty suorittaminen on myös yksi kriteeri Setin kuntotutkijapätevyyden saamiseksi. Setin sertifioimana kuntotutkijana sinun on varmasti helpompi myydä omaa kuntotutkimusosaamistasi. Sähkölaitteiston kuntotutkijan pätevyystodistuksia myöntää Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy, joka pitää rekisteriä kuntotutkijoista ja julkaisee hyväksyttyjen kuntotutkijoiden luettelon yhteystietoineen internetissä.

Timo Ylinen , Jenna Kauppila ja Matti Orrberg Sähköinfo Oy:stä,  Veli-Matti Poikonen SETI Oy:stä sekä Roger Lehtonen STUL ry:stä 

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat hankkia itselleen sähköalan ja kiinteistöjen edustajien valvoman kuntotutkijan pätevyyden. Koulutus soveltuu myös sellaisille kiinteistöjen edustajille, joilla on lakisääteisen määräaikaistarkastuksen piiriin kuuluvia 1- ja 2-luokan sähkölaitteistoja. Kuntotutkijan koulutus on edellytyksenä Setin sekä kuntotutkijan pätevyyden että sähkökunnossapitohyväksytyn yrityksen kunnossapitovastuuhenkilön kelpoisuudelle.

1. PÄIVÄN OHJELMA 
 
8.15 Ilmoittautuminen ja kahvi 
 
8.45 Rakennusten teknisten järjestelmien kuntotutkimus 
 • eri osa-alueiden kuntotutkimusten esittely 
 • käsitteiden määrittely 
 • rakennuksen ja sen sähkölaitteiston elinkaariajattelu 
9.30 Sähkölaitteiston kuntotutkimuksen eri vaiheet 
 • markkinointi
 • eri vaiheiden esittely 
 • kuntotutkimuksen esittely tilaajalle
10.30 Kuntotutkimuksen raportointi 
 • systemaattinen eteneminen 
 • sähkönimikkeistö 
 • dokumentointi ja raporttien kirjoittaminen 
 • malliraportti 
11.30 Lounas 
 
12.30 Kuntotutkijan palvelupaketti
 • Kuntotutkimus
  -laaja / suppea
 • Kunnossapitotarkastus
 • Määräaikaistarkastus
 • Energiaselvitys / energiatodistus
 • Dokumentit ajan tasalle
 • Huoltokansiot ja kunnossapito-ohjelmat kuntoon
 • Lämpökuvaus
13.45 Mittaukset; mittalaitteet, mittaukset ja testaukset 
 • tutkimusvälineet, mittauslaitteet, tiedon-keruulaitteet 
 • laitteiden valinta, hankinta ja säilytys 
 • laitteiden käyttöönotto, käyttökoulutus, käyttö ja käyttöohjeet 
 • mittaukset ja testaukset 
 • tulosten tulkitseminen, dokumentointi ja käyttäminen loppuraportissa 
14.45 Iltapäiväkahvi 
 
15.15 Sähkötyöturvallisuus kuntotutkimuksen aikana sekä tilaajan ohjeistus turvalliseen käyttöön
 • riskit 
 • työskentely jännitteisten osien läheisyydessä 
 • sähköalan työt, sähkötyöt, käyttötyöt, käyttötoimenpiteet 
 • mittaukset, testit ja näytteiden otot laitteistojen ollessa käytössä 
 • paikallistuntemuksen puuttumisesta johtuvien seikkojen ottaminen huomioon
 • oman ja ympäristön turvallisuuden varmistaminen
 • opastaminen laitteiston turvallisessa käytössä
16.00 – 16.45 Kolmatta päivää varten valmisteltavien tehtävien ohjeistus ja jako
 
 
2. PÄIVÄN OHJELMA 
 
8.00 Aamukahvi 
 
8.15 Eri aikakausien asennusmateriaalit ja asennustavat sekä vanhojen asennusten ongelmakohtia 
 
10.45 Sähköajoneuvojen latauspisteet ja laki latauspisteistä 733/2020
 • Laki sähköajoneuvojen latauspisteistä ja -valmiudesta 733/2020
 • Latauspisteiden toteutuksen vaatimukset
 • Latausjärjestelmien teho ja energia
11.45 Lounas
 
12.45 Kuntotutkimussopimuksen tekeminen tilaajan kanssa
Kuntotutkimuksen tekijän vastuu ja valtuudet
 
13.45 Iltapäiväkahvi
 
14.15 Lämpökamerakuvaus kunnossapidossa/kuntotutkimuksessa
 
15.15 Sähkölaitteistoissa olevat ongelmajätteet 
 • mitä esiintyy? 
 • miten tunnistetaan? 
 • mitä niille voi tehdä? 
 • mitä kirjataan raporttiin? 
16.00 – 16.15  Tilaisuuden päättäminen ja loppukeskustelu 
 
 
3. PÄIVÄN OHJELMA 
Espoo (Leppävaara), Sähkötalo 
 
8.00 Ilmoittautuminen ja kahvi 
 
8.30 Jakaantuminen ryhmiin ja ohjeiden anto kuntotutkimusta varten 
 
9.00 Kuntotutkimuksen tekeminen ryhmissä kohteena Espoon Sähkötalo 
 
12.00 Lounas 
 
13.00 Kuntotutkimusraportin kokoaminen ja valmisteltavaksi annettujen tehtävien purku 
 
15.00 - 15.30 Päätöskahvi ja kuntotutkijan pätevyystodistuksen hakemisen opastaminen
1460,00 € (+ alv 24%) normaalihinta
1255,00 € (+ alv 24%) jäsenhinta

Kurssin hintaan ei sisälly majoitusta. Majoituksesta huolehtii jokainen kurssilainen itse.

 
Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton jäsenet saavat liiton tuotteista jäsenalennuksen. Jäsenhinnat koskevat STULin varsinaisia jäseniä, jäsenjärjestöjen jäseniä, yhteistoimintajäseniä sekä tiedotussopimuksen tehneitä oppilaitoksia. Jäsenyytesi tunnistetaan, kun kirjaudut tilauksen yhteydessä.  
 

MILLÄ EDELLYTYKSILLÄ KUNTOTUTKIJAN PÄTEVYYSTODISTUKSEN SAA? 

Sähkölaitteistojen kuntotutkijan pätevyystodistuksen voi Setistä hakea henkilö, jolla on
a) sähköalan pätevyystodistus; sähköpätevyys 1 tai 2 tai A-, B- tai C-luokan pätevyystodistus SEKÄ
b) tästä kuntotutkijan koulutusohjelmasta saatu hyväksytty todistus sekä todistus ajan tasalla olevasta sähkötyöturvallisuuskoulutuksesta.  SEKÄ
c) Seti Oy:lle toimitettu raportti tehdystä kuntotutkimuksesta

 
 
Voit ilmoittautua kurssille valitsemalla Paikka-välilehdeltä haluamasi toteutuspäivän ja siirtämällä sen ostoskoriin. Voit ilmoittautua myös sahkoinfo@sahkoinfo.fi? tai 09 54761422
Kurssin sisällöstä saat lisätietoja Jenna Kauppila, jenna.kauppila@sahkoinfo.fi
 
PERUUTUS
Kurssiin osallistumisen voi perua veloituksetta viimeistään viikkoa ennen kurssipäivää. Muussa tapauksessa laskutetaan 100 % kurssin hinnasta.

Kurssilaiset ovat arvioineet tilaisuuden kokonaisuutena 3,40 (asteikko 1-4) 

 
Kurssipalautteita:
"1-5 arvoasteikolla 4.5."  Hyöty: "Vinkit kuntotarkastukseen.!" 11/2021
"Hyvä" Hyöty: "Kuntotutkimusraportin rakenne ja laatiminen." 11/2021
 
 
Anna palautetta kurssista palautelomakkeella 
Samankaltaiset tuotteet


Ilmastointijärjestelmien kuntotutkimusohje. Mittaus- ja säätölaitteet, ST -ohjeisto 19


Tuotenumero: 412226

Ilmastointijärjestelmien mittaus- ja säätölaitteita koskeva kuntotutkimusohje on kirjoitettu Suomen LVI-liitto ry:n kuntotutkimushankkeen yhteydessä. Ohje on osa laajempaa ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien...


19,00 €


Listaan

Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien kuntotutkimusraportti, ST-esimerkit 7


Tuotenumero: 412429

Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien käytettävyyden, turvallisuuden ja energiatehokkuuden ylläpito on osa kiinteistön järkevää hoitoa. Kuntotutkimuksen avulla laitteistojen haltija suunnittelee tulevien...


28,00 €


Listaan

Sähköinfo | Sähkölaitteiston lämpökuvaajan koulutus


Tuotenumero: 421144

Opettele oikea tapa tehdä ja tulkita lämpökuvauksia.Lämpökuvauksen avulla voit tunnistaa ylikuormitukset, löystyneet liitokset ja väärin mitoitetut komponentit.


 

Näytä

Sähköinfo | Sähkölaitteiston lämpökuvaajien ajankohtaispäivä


Tuotenumero: 421151

SETI Oy:n ja Sähköinfon yhdessä järjestämä ajankohtaispäivä on tarkoitettu kaikille sähkölaitteistojen lämpökuvauksia tekeville henkilöille tai lämpökuvauksesta kiinnostuneille. Päivän aikana käydään läpi...


 

Näytä

Sähköremontti


Tuotenumero: 411322

Sähköremontti-kirja käsittelee määräyksiä, ohjeita ja käytännön toteutustapoja, jotka on syytä tuntea rakennusten sähköasennuksia saneerattaessa. Teos pohjautuu Sähköremontti-kirjan aiempaan painokseen...


75,00 €


Listaan
SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT EVÄSTESELOSTE TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA